ALP Consulting, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201620152014
Aktíva 5 0535 6834 995
Bežná likvidita III. stupeň 21,059,570,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,12-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 21,059,570,0000
Celkové tržby 0,00001 3470,0000
Celkový dlh 240,00594,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 053-5 683-4 995
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,59020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0535 6834 995
Čistý cash flow 5 0535 6834 995
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -36,001 275-5,00
Čistý zisk -276,00795,00-5,00
Čistý zisk v minulom roku 795,00-222,000,0000
Cudzie zdroje -4 813-5 089-4 995
Daň z príjmov 240,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 240,00480,000,0000
Doba obratu aktív 0,00001 5400,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000160,960,0000
EBIT v minulom roku 1 275-222,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -36,001 275-5,00
EBITDA -36,001 275-5,00
EBITDA marža 0,00000,94650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -36,001 275-5,00
Efektívna daňová sadzba -6,670,37650,0000
Finančná páka 1,051,121,0000
Finančné účty 5 0535 6834 995
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9525-0,8955-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95250,89551,0000
Hrubá marža 0,00000,94650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -36,001 275-5,00
Krátkodobé záväzky 240,00594,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000114,000,0000
Náklady na predaný tovar 36,0072,005,00
Obežný majetok 5 0535 6834 995
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -276,00795,00-5,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00004,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00004,220,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 21,059,570,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9525-0,8955-1,0000
Pridaná hodnota -36,001 275-5,00
Rýchla likvidita I. stupeň 21,059,570,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,670,46590,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,670,46590,0000
Služby 36,0072,005,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0535 6834 995
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 3470,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 3470,0000
Účtovný cash flow 5 0535 6834 995
Vlastné imanie 4 8135 0894 995
Všetky záväzky 240,00594,000,0000
Výsledok hospodárenia -36,001 275-5,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -36,001 275-5,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -276,00795,00-5,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 795,00-222,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36,001 275-5,00
Záväzky 240,00594,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000114,000,0000
Zisk pred zdanením -36,001 275-5,00
Zmena EBIT -0,0282-5,740,0000