LEMJ s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 641 541625 007631 007652 248668 774
Bežná likvidita III. stupeň 3,591,501,692,537,60
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000061,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000011 1675 1670,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5549-0,45540,1603-0,0562-0,8649
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,421,43-1,560,34855,76
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,126,217,059,4318,92
Celkové tržby 75 32976 25969 35754 97667 903
Celkový dlh 516 139538 364542 885585 016635 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 583-39 457-26 203-38 541-35 050
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,51450,5283-0,03120,5183-0,2800
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 58339 45726 20338 54135 050
Čistý cash flow 69 58339 457-12 3383 49129 038
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 47749 040-1 20033 952-18 055
Čistý zisk 38 75940 288-2 16128 494-19 016
Čistý zisk v minulom roku 40 288-2 16128 494-19 0167 698
Cudzie zdroje -125 402-86 643-76 955-62 065-33 572
Daň z príjmov 11 7188 752961,005 458961,00
Daň z príjmov v minulom roku 8 752961,005 458961,002 179
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 7188 752961,005 458961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,579,1932,00-0,730317,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,685,350,0000-4,2016,25
Doba obratu aktív 3 1092 9913 3214 3303 595
Doba obratu pohľadávok 16,579,1932,00-0,730317,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 98,57131,9341,5066,5027,09
EBIT v minulom roku 49 040-1 20033 952-18 0559 884
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 47749 040-1 20033 952-18 055
EBITDA 65 73264 18129 00266 82415 517
EBITDA marža 0,87260,84160,41821,220,2285
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 65 73264 18129 00266 82415 517
Efektívna daňová sadzba 0,23210,1785-0,80080,1608-0,0532
Finančná páka 5,127,218,2010,5119,92
Finančné účty 69 58339 45726 20338 54135 050
Hrubá marža 0,89960,86770,23470,93220,0929
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 65 58764 13328 95567 22915 221
Krátkodobé pohľadávky 3 4201 9206 080-110,003 205
Krátkodobé záväzky 20 34327 5647 88510 0165 039
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 7116 5220,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00002,6012,930,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00007,00
Náklady na predaný tovar 7 56110 09253 0763 72661 593
Neobežný majetok 568 538583 630598 724613 817630 458
Obežný majetok 73 00341 37732 28338 43138 255
Obrat obežného majetku 1,031,842,151,431,78
Odpisy 15 09315 09330 18633 28233 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 09315 09315 09316 64116 641
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000015 09316 64116 641
Osobné náklady 0,00000,00000,000069,00300,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145,0048,0047,00196,00296,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000601,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00006 8883 5653 004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 85255 38128 02561 77614 266
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30910,4650-0,02810,4591-0,5664
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,92370,5174-0,17790,06350,4276
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000742,7521,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,494,380,53941,540,1879
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,92370,5174-0,17790,06350,4276
Pohľadávky z obchodného styku 2 6171 1170,0000-632,003 024
Pohotová likvidita II. stupeň 3,591,501,692,537,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,80-2,206,24-17,78-1,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80450,86140,86030,89690,9498
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,126,217,059,4318,92
Pridaná hodnota 67 76866 16716 28151 2506 310
Primárna platobná neschopnosť 2,565,840,0000-5,640,9934
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30910,4650-0,02810,4591-0,5664
Rýchla likvidita I. stupeň 3,421,431,382,546,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,858,3918,728,7540,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,858,3918,728,7540,94
Služby 6 3399 24446 5272 73419 940
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 641 541625 007631 007652 248668 774
Spotreba materiálu… 1 222848,006 549992,0041 653
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 32976 25969 35754 97667 903
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 32976 25969 35754 97667 903
Účtovný cash flow 69 58339 457-12 3383 49129 038
Vlastné imanie 125 40286 64376 95562 06533 572
Všetky záväzky 516 139538 364542 885585 016635 202
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00005 1670,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000011 1670,00000,0000
Výsledok hospodárenia 50 63949 088-1 18433 542-17 765
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 50 63949 088-1 18433 542-17 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 75940 288-2 16128 494-19 016
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 288-2 16128 494-19 0167 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 50 47749 040-1 20033 952-18 055
Záväzky 516 139538 364542 885585 016635 202
Záväzky z obchodného styku 6 7116 5226 8883 5653 004
Zisk pred zdanením 50 47749 040-1 20033 952-18 055
Zmena EBIT 1,03-40,87-0,0353-1,88-1,83