DAMA Cargo, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 28514 22522 41012 24014 312
Bežná likvidita III. stupeň 20,534,2311,407,342,79
Časové rozlíšenie aktív 746,001 2111 6180,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01130,9133-0,2005-0,69000,1242
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04200,33921,030,24580,5757
Celkové tržby 15 15917 21023 77140 39532 021
Celkový dlh 455,003 60311 3602 4155 229
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 539-6 543-4 869-5 107-6 211
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5396 5434 8695 1076 211
Čistý cash flow -4,001 674-237,00-1 104637,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 712,00543,001 2261 2224 547
Čistý zisk 210,0051,001 226742,004 063
Čistý zisk v minulom roku 51,001 226742,004 063-1 154
Cudzie zdroje -10 830-10 622-11 050-9 825-9 083
Daň z príjmov 59,0049,000,0000480,00484,00
Daň z príjmov v minulom roku 50,000,0000480,00484,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59,0049,000,0000480,00484,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,04820,0424107,2259,9392,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000106,2259,9392,34
Doba obratu aktív 271,72301,69344,10110,60163,14
Doba obratu pohľadávok 0,04820,0424107,2259,9392,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,5538,8818,1514,4658,46
EBIT v minulom roku 544,001 2261 2224 547-674,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 712,00543,001 2261 2224 547
EBITDA 5 8015 6134 2051 3114 609
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 8015 6134 2051 3114 609
Finančná páka 1,041,342,031,251,58
Finančné účty 6 5396 5434 8695 1076 211
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9597-0,7467-0,4931-0,8027-0,6346
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95970,74670,49310,80270,6346
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 6545 4854 1101 2224 547
Krátkodobé pohľadávky 2,002,006 9836 6338 101
Krátkodobé záväzky 355,001 8331 1821 6005 129
Krytie dlhovej služby 13,0912,670,00000,00000,0000
Nákladové úroky 443,00443,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 443,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11 96412 67015 91631 03527 274
Neobežný majetok 3 9986 4698 940500,000,0000
Obežný majetok 6 5416 54511 85211 74014 312
Obrat aktív 1,341,211,063,302,24
Obrat neobežného majetku 3,792,662,6680,790,0000
Obrat obežného majetku 2,322,632,013,442,24
Odpisy 4 9424 9422 8840,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4712 4711 4420,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 4712 4711 4420,00000,0000
Osobné náklady -454,001 1454 5158 0490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 147,00128,0095,0089,0062,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 50,001 5661 049630,004 645
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 1524 9934 110742,004 063
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57940,46000,21730,41720,4340
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,14210,25220,57480,85990,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -7,043,971,741,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71190,74591,061,160,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00006 9186 6338 101
Pohotová likvidita II. stupeň 20,534,2311,407,342,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 708-6,3546,628,90-14,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,00903,780,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04030,25330,50690,19730,3654
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04200,33921,030,24580,5757
Pridaná hodnota 3 1954 5407 8559 3604 747
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,15160,09500,5734
Rýchla likvidita I. stupeň 18,423,574,123,191,21
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,07840,64192,701,841,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,07840,64192,701,841,13
Služby 9 11710 20815 05930 56924 866
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 28514 22522 41012 24014 312
Spotreba materiálu… 2 8472 462857,00466,002 408
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 15917 21023 77140 39532 021
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 15917 21023 77140 39532 021
Účtovný cash flow -4,001 674-237,00-1 104637,00
Úrokové krytie 1,611,230,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 83010 62211 0509 8259 083
Všetky záväzky 455,003 60311 3602 4155 229
Výsledok hospodárenia 859,00671,001 3211 3114 609
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 859,00671,001 3211 3114 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 210,0051,001 226742,004 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51,001 226742,004 063-1 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 269,00100,001 2261 2224 547
Záväzky 455,003 60311 3602 4155 229
Záväzky z obchodného styku 50,001 5661 049630,004 645
Zisk pred zdanením 269,00100,001 2261 2224 547
Zmena EBIT 1,310,44291,000,2687-6,75