HYPER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 0658 3048 8307 8037 110
Bežná likvidita III. stupeň 12,5311,5211,7410,947,27
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000050,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01870,1630-0,0906-0,70780,2871
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2145-1,710,97217,03-1,80
Celkové tržby 13 99415 40916 04915 00216 119
Celkový dlh 599,00746,00765,00722,00984,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 645-4 766-5 998-5 267-255,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6454 7665 9985 267255,00
Čistý cash flow -121,00-1 232731,005 012-1 759
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 092-367,001 4641 4351 353
Čistý zisk -1 092-507,00984,00955,00873,00
Čistý zisk v minulom roku -507,00984,00955,00873,00261,00
Cudzie zdroje -6 466-7 558-8 065-7 081-6 126
Daň z príjmov 0,0000140,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 140,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000140,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,1284,1763,6161,92155,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,1284,1763,6161,92155,54
Doba obratu aktív 184,29197,55201,90190,51161,33
Doba obratu pohľadávok 63,1284,1763,6161,92155,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,7117,1517,1917,4122,19
EBIT v minulom roku -367,001 4641 4351 353741,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 092-367,001 4641 4351 353
EBITDA -1 080-361,001 4671 4371 354
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 080-361,001 4671 4371 354
Finančná páka 1,091,101,091,101,16
Finančné účty 4 6454 7665 9985 267255,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9152-0,9102-0,9134-0,9075-0,8616
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91520,91020,91340,90750,8616
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 092-367,001 4641 4351 353
Krátkodobé pohľadávky 2 4203 5382 7822 5366 855
Krátkodobé záväzky 564,00721,00752,00713,00978,00
Náklady na predaný tovar 8 68910 43113 51511 71012 454
Obežný majetok 7 0658 3048 7807 8037 110
Obrat aktív 1,981,851,811,922,26
Obrat obežného majetku 1,981,851,821,922,26
Osobné náklady 6 2155 223896,001 6301 973
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12,006,003,002,001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 50,0027,0075,0012,0013,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 092-507,00984,00955,00873,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65750,57390,67930,67500,0359
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,171,060,36600,50310,5432
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85340,94052,731,991,84
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85340,94052,731,991,84
Pohľadávky z obchodného styku 2 4203 5382 7822 5366 855
Pohotová likvidita II. stupeň 12,5311,5211,7410,947,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 53,446,13-11,03-1,413,48
Pridaná hodnota 5 3044 9122 4483 2403 632
Rýchla likvidita I. stupeň 8,246,617,987,390,2607
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5546-2,070,52150,50240,7267
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5546-2,070,52150,50240,7267
Služby 5 2625 6079 8408 6916 696
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 0658 3048 8307 8037 110
Spotreba materiálu… 3 4274 8243 6753 0195 758
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 99315 34315 96314 95016 086
Tržby z predaja tovaru 837,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 15615 34315 96314 95016 086
Účtovný cash flow -121,00-1 232731,005 012-1 759
Vlastné imanie 6 4667 5588 0657 0816 126
Všetky záväzky 599,00746,00765,00722,00984,00
Výsledok hospodárenia -1 080-361,001 4671 4371 354
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 080-361,001 4671 4371 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 092-507,00984,00955,00873,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -507,00984,00955,00873,00261,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 092-367,001 4641 4351 353
Záväzky 599,00746,00765,00722,00984,00
Záväzky z obchodného styku 50,0027,0075,0012,0013,00
Zisk pred zdanením -1 092-367,001 4641 4351 353
Zmena EBIT 2,98-0,25071,021,061,83