RK Make-Over, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 557,001 268937,002 4264 422
Bežná likvidita III. stupeň 0,20850,60380,85733,537,84
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26111,495,59-1,37-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20770,60290,79783,467,75
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,26-2,49-7,010,39510,1462
Celkové tržby 500,0081,000,000010,001 150
Celkový dlh 2 6832 1171 093687,00564,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -555,00-1 266-872,00-2 377-4 373
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,55-28,040,0000-211,90-1,37
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 555,001 266872,002 3774 373
Čistý cash flow 555,001 266872,002 3774 373
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 277-2 271-1 416-1 639-1 099
Čistý zisk -1 277-2 271-1 896-2 119-1 579
Čistý zisk v minulom roku -2 271-1 896-2 119-1 579437,00
Cudzie zdroje 2 126849,00156,00-1 739-3 858
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00123,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,4614,600,00000,000015,55
Doba obratu aktív 406,619 2560,00000,00001 404
Doba obratu pohľadávok 1,4614,600,00000,000015,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 95115 3300,00000,0000179,01
EBIT v minulom roku -2 271-1 416-1 639-1 099560,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 277-2 271-1 416-1 639-1 099
EBITDA -1 197-2 185-1 298-1 520-977,00
EBITDA marža -2,39-26,980,0000-152,00-0,8496
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 197-2 185-1 298-1 520-977,00
Finančná páka -0,2620-1,49-6,011,401,15
Finančné účty 555,001 266872,002 3774 373
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,820,66960,1665-0,7168-0,8725
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,82-0,6696-0,16650,71680,8725
Hrubá marža -0,1740-12,070,0000-81,300,5878
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 277-2 271-1 416-1 639-1 099
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,801,661,170,28320,1275
Krátkodobé pohľadávky 2,002,0065,0049,0049,00
Krátkodobé záväzky 2 6722 1001 093687,00564,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 58,0061,0049,0047,0033,00
Náklady na predaný tovar 587,001 028505,00813,00474,00
Obežný majetok 557,001 268937,002 4264 422
Obrat aktív 0,89770,03940,00000,00000,2601
Obrat obežného majetku 0,89770,03940,00000,00000,2601
Osobné náklady 1 1101 238793,00710,001 653
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,0086,00118,00119,00122,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 277-2 271-1 896-2 119-1 579
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60072,6712,15-1,22-0,4093
Podiel EBIT k aktívam -2,29-1,79-1,51-0,6756-0,2485
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,29-1,79-1,51-0,6756-0,2485
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60382,739,08-0,9425-0,2849
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99640,99840,93060,97980,9889
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -12,76-1,27-1,57-0,87332,45
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,1115,630,0000237,703,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,0784-0,7900-0,6368-1,150,4090
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0784-0,7900-0,6368-1,150,4090
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,1125,320,00000,00003,80
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20850,60380,85733,537,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,830,67060,1789-0,7316-0,8822
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,821,671,170,28320,1275
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,26-2,49-7,010,39510,1462
Pridaná hodnota -87,00-978,00-505,00-813,00676,00
Rentabilita aktív, ROA -2,29-1,79-2,02-0,8735-0,3571
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60072,6712,15-1,22-0,4093
Rýchla likvidita I. stupeň 0,20770,60290,79783,467,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,24-0,9689-0,8421-0,4520-0,5773
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,24-0,9689-0,8421-0,4520-0,5773
Služby 452,00444,00395,00416,00430,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 557,001 268937,002 4264 422
Spotreba materiálu… 135,00584,00110,00397,0044,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 500,0050,000,00000,00001 150
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 500,0050,000,00000,00001 150
Účtovný cash flow 555,001 266872,002 3774 373
Vlastné imanie -2 126-849,00-156,001 7393 858
Všetky záväzky 2 6832 1171 093687,00564,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,60070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 197-2 185-1 298-1 520-977,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 197-2 185-1 298-1 520-977,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 277-2 271-1 896-2 119-1 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 271-1 896-2 119-1 579437,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 277-2 271-1 416-1 639-1 099
Záväzky 2 6832 1171 093687,00564,00
Záväzky z obchodného styku 58,0061,0049,0047,0033,00
Zisk pred zdanením -1 277-2 271-1 416-1 639-1 099
Zmena EBIT 0,56231,600,86391,49-1,96