Selgas s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 3 2843 2846 6707 1505 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000013,9014,900,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,08-1,07-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000013,9014,900,0000
Celkové tržby 0,00000,00000,00002 1500,0000
Celkový dlh 0,00000,0000480,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 284-3 284-6 670-7 150-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,00000,77670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 2843 2846 6707 1505 000
Čistý cash flow 3 2843 2846 6707 1505 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00002 1500,0000
Čistý zisk 0,00000,0000-480,001 6700,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,001 8510,0000
Cudzie zdroje -3 284-3 284-6 190-6 670-5 000
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00522,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00001 2140,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000081,490,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00002 3730,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00002 1500,0000
EBITDA 0,00000,00000,00002 1500,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,00001,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00002 1500,0000
Finančná páka 1,00001,00001,081,071,0000
Finančné účty 3 2843 2846 6707 1505 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9280-0,9329-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,92800,93291,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,00001,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00002 1500,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,000,0000
Obežný majetok 3 2843 2846 6707 1505 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,001 6700,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00003,330,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00003,330,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000013,9014,900,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-0,9280-0,9329-1,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00002 1500,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000013,9014,900,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 2843 2846 6707 1505 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00002 1500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00002 1500,0000
Účtovný cash flow 3 2843 2846 6707 1505 000
Vlastné imanie 3 2843 2846 1906 6705 000
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00002 1500,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00002 1500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,001 6700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,001 8510,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00002 1500,0000
Záväzky 0,00000,0000480,00480,000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00002 1500,0000
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,90600,0000