SIVIMOND s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201620152014
Aktíva 3 9534 4605 000
Bežná likvidita III. stupeň 6,689,290,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,18-1,12-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,689,290,0000
Celkový dlh 592,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 953-4 460-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9534 4605 000
Čistý cash flow 3 9534 4605 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -138,00-60,000,0000
Čistý zisk -618,00-540,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -540,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -3 361-3 980-5 000
Daň z príjmov 480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -60,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -138,00-60,000,0000
EBITDA -4,00-3,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4,00-3,000,0000
Efektívna daňová sadzba -3,48-8,000,0000
Finančná páka 1,181,121,0000
Finančné účty 3 9534 4605 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8502-0,8924-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85020,89241,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -138,00-60,000,0000
Krátkodobé záväzky 592,00480,000,0000
Náklady na predaný tovar 4,003,000,0000
Obežný majetok 3 9534 4605 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 134,0057,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -618,00-540,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 6,689,290,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8502-0,8924-1,0000
Pridaná hodnota -4,00-3,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,689,290,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -148,00-160,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -148,00-160,000,0000
Služby 4,003,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 9534 4605 000
Účtovný cash flow 3 9534 4605 000
Vlastné imanie 3 3613 9805 000
Všetky záväzky 592,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia -4,00-3,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4,00-3,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -618,00-540,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -540,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -138,00-60,000,0000
Záväzky 592,00480,000,0000
Zisk pred zdanením -138,00-60,000,0000
Zmena EBIT 2,300,00000,0000