FS Gastro, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 32412 32414 18915 12123 911
Bežná likvidita III. stupeň 4,584,583,123,321,77
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,05-1,08-1,07-1,94
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,773,772,282,491,49
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,27910,27910,47270,43101,30
Celkové tržby 0,00000,0000928,002 50019 695
Celkový dlh 2 6892 6894 5544 55413 526
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 138-10 138-10 403-11 335-20 125
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-1,000,07280,1823
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 13810 13810 40311 33520 125
Čistý cash flow 10 13810 13810 40311 33520 125
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-452,00662,004 602
Čistý zisk 0,00000,0000-932,00182,003 590
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-932,00182,003 5901 794
Cudzie zdroje -9 635-9 635-9 635-10 567-10 385
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,001 012
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,001 012506,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,001 012
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00001 489552,7670,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00001 489552,7670,16
Doba obratu aktív 0,00000,00005 5812 208443,13
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001 489552,7670,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00004 0341 068470,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 791664,88250,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00003 609955,05141,65
EBIT v minulom roku 0,0000-452,00662,004 6022 300
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-452,00662,004 602
EBITDA 0,00000,0000-452,00662,004 686
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-452,00662,004 686
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,060,72510,2199
Finančná páka 1,281,281,471,432,30
Finančné účty 10 13810 13810 40311 33520 125
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7818-0,7818-0,6790-0,6988-0,4343
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78180,78180,67900,69880,4343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-452,00662,004 602
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21820,21820,32100,30120,5657
Krátkodobé pohľadávky 2 1862 1863 7863 7863 786
Krátkodobé záväzky 2 6892 6894 5544 55413 526
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 6892 6894 0744 0744 074
Náklady na predaný tovar 0,00000,00001 3801 83814 986
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000412,001 55710 498
Obežný majetok 12 32412 32414 18915 12123 911
Obrat aktív 0,00000,00000,06540,16530,8237
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,06540,16530,8237
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-932,00182,003 590
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,82260,82260,73320,74960,8417
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,000011,214,531,02
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,100,42520,4486
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,000011,214,531,02
Pohľadávky z obchodného styku 2 1862 1863 7863 7863 786
Pohotová likvidita II. stupeň 4,584,583,123,321,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9504-0,9504-0,9262-0,9322-0,5160
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21820,21820,32100,30120,5657
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,27910,27910,47270,43101,30
Pridaná hodnota 0,00000,0000-452,00662,004 709
Primárna platobná neschopnosť 1,231,231,081,081,08
Rýchla likvidita I. stupeň 3,773,772,282,491,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-10,086,882,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-10,086,882,89
Služby 0,00000,0000765,0030,002 916
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 32412 32414 18915 12123 911
Spotreba materiálu… 0,00000,0000203,00251,001 572
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000928,002 50019 695
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000563,002 500680,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000365,000,000019 015
Účtovný cash flow 10 13810 13810 40311 33520 125
Vlastné imanie 9 6359 6359 63510 56710 385
Všetky záväzky 2 6892 6894 5544 55413 526
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-452,00662,004 686
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-452,00662,004 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-932,00182,003 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-932,00182,003 5901 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-452,00662,004 602
Záväzky 2 6892 6894 5544 55413 526
Záväzky z obchodného styku 2 6892 6894 0744 0744 074
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-452,00662,004 602
Zmena EBIT 0,00000,0000-0,68280,14392,00