Biorezonancia Zvolen s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 05722 92235 50439 6765 000
Bankové úvery 0,0000370,00370,00370,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,29420,41711,641,600,0000
Bežné bankové úvery 0,0000370,00370,00370,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000704,00704,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,85031,00-0,3619-0,0679-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,92-3,644,531,620,0000
Celkové tržby 1 000,000,00002 40023 7500,0000
Celkový dlh 32 04231 59929 07924 5220,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 340-8 340-8 340-6 015-5 000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,310,0000-3,640,20670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 3408 7108 7106 3855 000
Čistý cash flow 9 3408 7102 3251 0295 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 176-14 058-6 7108 7010,0000
Čistý zisk -2 307-14 867-8 7284 9080,0000
Čistý zisk v minulom roku -14 867-8 7284 9085 2450,0000
Cudzie zdroje 10 9858 677-6 425-15 154-5 000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,001 7020,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,001 7021 5050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,001 7020,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 4353 4353 4353 4350,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00002,130,21520,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00002,130,21520,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00005 400609,760,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000524,5453,010,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000820,6462,700,0000
EBIT v minulom roku -14 058-6 7108 7017 9160,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 176-14 058-6 7108 7010,0000
EBITDA 0,0000-8 2597 98723 5070,0000
EBITDA marža 0,00000,00003,330,98980,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-8 2597 98723 5070,0000
Finančná páka -1,92-2,645,532,621,0000
Finančné účty 9 3408 7108 7106 3855 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,52170,3785-0,1810-0,3819-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5217-0,37850,18100,38191,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,77080,77530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 318-8 9416 28421 3330,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,510,89630,15200,10280,0000
Krátkodobé pohľadávky 14,0014,0014,0014,000,0000
Krátkodobé záväzky 31 79520 5455 3964 0800,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1601 1600,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-25,105,1911,240,0000
Nákladové úroky 131,00329,001 5382 0910,0000
Nákladové úroky v minulom roku 329,001 5382 0911 1660,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 479550,005 3360,0000
Neobežný majetok 8 26810 76322 64129 1380,0000
Obežný majetok 12 78912 15912 1599 8345 000
Obrat aktív 0,00000,00000,06760,59860,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,10600,81510,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,19742,420,0000
Odpisy 2 4945 11712 99412 6320,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4945 1176 4976 3160,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00006 4976 3160,0000
Osobné náklady 0,00000,0000144,00693,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 682,00682,001 7032 1740,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 160610,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 187,00-9 7504 26617 5400,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21001,79-1,280,31620,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,1033-0,6133-0,18900,21930,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1033-0,6133-0,18900,21930,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2026-5,91-0,22290,24440,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44360,38000,24530,16091,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 9,340,00000,96880,04330,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000012,8526,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,28900,14081,380,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,96880,04330,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14,0014,0014,0014,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29420,41711,641,600,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,180,9962-2,76-14,73-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 71,3026,471,510,49210,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,521,380,81900,61810,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,92-3,644,531,620,0000
Pridaná hodnota 0,0000-1 4791 85018 4140,0000
Primárna platobná neschopnosť 82,8682,8682,8643,570,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1096-0,6486-0,24580,12370,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21001,71-1,360,32390,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,29380,41641,511,430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-3,833,641,040,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-3,833,641,040,0000
Služby 0,00001 479550,004 7620,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 05722 92235 50439 6765 000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000574,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000370,00370,00370,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 000,000,00002 40023 7500,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00002 40023 7500,0000
Účtovný cash flow 9 3408 7102 3251 0295 000
Úročený dlh 0,0000370,00370,00370,000,0000
Úrokové krytie -16,61-42,73-4,364,160,0000
Vlastné imanie -10 985-8 6776 42515 1545 000
Všetky záväzky 32 04231 59929 07924 5220,0000
Výsledok hospodárenia -1 494-13 376-5 00710 8750,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 494-13 376-5 00710 8750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 307-14 867-8 7284 9080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 867-8 7284 9085 2450,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 307-14 387-8 2486 6100,0000
Záväzky 32 04231 59929 07924 5220,0000
Záväzky z obchodného styku 1 1601 1601 160610,000,0000
Zisk pred zdanením -2 307-14 387-8 2486 6100,0000
Zmena EBIT 0,15482,10-0,77121,100,0000