Optimum Cargo s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 519 886846 634760 925170 354112 584
Bankové úvery 1 0040,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,111,071,091,07
Bežné bankové úvery 1 0040,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 898,00827,0037,0037,00469,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,48240,3492-0,5110-3,322,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,795,3915,2610,8613,66
Celkové tržby 2 156 2304 777 5822 591 900647 401141 170
Celkový dlh 333 323714 194714 139155 995104 904
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -119 000-29 513-75 755-51 84822 802
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 119 51429 51375 75551 8484 198
Čistý cash flow 90 001-46 24223 90747 650-16 792
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 76 294122 14152 6979 5593 627
Čistý zisk 59 92296 35541 4266 6792 667
Čistý zisk v minulom roku 96 35541 4266 6792 66713,00
Cudzie zdroje -186 563-132 440-46 786-14 359-7 680
Daň z príjmov 16 37225 78611 2712 880960,00
Daň z príjmov v minulom roku 25 78611 2712 880960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 37225 78611 2712 880960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,0000-24,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,2558,3996,4866,86279,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,9646,1184,7150,16238,41
Doba obratu aktív 88,5364,68107,1696,04291,09
Doba obratu pohľadávok 54,2558,3996,4866,86279,85
Doba splácania záväzkov 0,00001 9202 628422,490,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,6454,52100,5187,92201,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 9342 494347,230,0000
EBIT v minulom roku 122 14152 6979 5593 62713,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 76 294122 14152 6979 5593 627
EBITDA 167 508133 49453 5629 8043 801
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 167 508133 49453 5629 8043 801
Finančná páka 2,796,3916,2611,8614,66
Finančné účty 119 51429 51375 75551 8484 198
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 166 468132 81952 6979 5583 627
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63970,84300,93800,91540,6916
Krátkodobé finančné výpomoci -490,000,00000,00000,000027 000
Krátkodobé pohľadávky 318 586764 311685 133118 591108 237
Krátkodobé záväzky 332 595713 681713 715155 93877 859
Náklady na predaný tovar 1 985 1644 634 9482 523 774625 470125 369
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000135 70999 122134 7190,0000
Neobežný majetok 80 88852 0070,00000,00000,0000
Obežný majetok 438 100793 800760 888170 317112 115
Obrat aktív 4,125,643,413,801,25
Obrat neobežného majetku 26,5091,860,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,896,023,413,801,26
Obrat zásob 0,00000,00000,0000-1 1040,0000
Odpisy 90 17410 6780,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 0875 3390,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 0875 3390,00000,00000,0000
Osobné náklady 28 67011 62610 11710 48711 247
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 040675,00865,00246,00174,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 328 494719 233677 409128 16259 115
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 150 096107 03341 4266 6792 667
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,32030,72750,88540,46510,0769
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,40740,91871,120,66310,1044
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,18110,08150,14850,47820,7118
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,050,68730,16280,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,5212,276,732,091,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,336,396,732,091,40
Pohľadávky z obchodného styku 217 050603 526601 50288 96492 210
Pohotová likvidita II. stupeň 1,321,111,071,091,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,072,86-1,96-0,30130,4574
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64110,84360,93850,91570,9318
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,795,3915,2610,8613,66
Pridaná hodnota 158 326142 62468 12621 93115 801
Primárna platobná neschopnosť 1,511,191,131,440,6411
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32120,72750,88540,46510,3473
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,995,3513,3315,9127,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,995,3513,3315,9127,60
Služby 1 979 1374 498 3772 422 549489 333123 658
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 519 886846 634760 925170 354112 584
Spotreba materiálu… 6 027862,002 1031 4181 711
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 514,000,00000,00000,000027 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 143 4904 777 5722 591 900647 401141 170
Tržby z predaja tovaru 0,0000112 99380 042139 8390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 143 4904 664 5792 511 858507 562141 170
Účtovný cash flow 90 001-46 24223 90747 650-16 792
Úročený dlh 514,000,00000,00000,000027 000
Vlastné imanie 186 563132 44046 78614 3597 680
Všetky záväzky 333 323714 194714 139155 995104 904
Výsledok hospodárenia 77 334122 81653 5629 8043 801
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 77 334122 81653 5629 8043 801
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 59 92296 35541 4266 6792 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 96 35541 4266 6792 66713,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 76 294122 14152 6979 5593 627
Zásoby 0,00000,00000,0000-122,00-320,00
Záväzky 333 323714 194714 139155 995104 904
Záväzky z obchodného styku 328 494719 233677 409128 16259 115
Zisk pred zdanením 76 294122 14152 6979 5593 627
Zmena EBIT 0,62462,325,512,64279,00