AD - Orava s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 8725 1525 5895 3225 942
Bežná likvidita III. stupeň 18,93572,4411,6411,0912,38
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-0,9143-1,09-1,10-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,95522,4411,6411,0912,38
Celkové tržby 12 266656,001 1351 2331 001
Celkový dlh 363,009,00480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 517-4 702-5 589-5 322-5 942
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,11140,05180,2352-0,50280,4685
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 5174 7025 5895 3225 942
Čistý cash flow 6 5174 7025 5895 3225 942
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 72943,00747,00-140,00949,00
Čistý zisk 1 36634,00267,00-620,00469,00
Čistý zisk v minulom roku 34,00267,00-620,00469,00-7,00
Cudzie zdroje -6 509-5 143-5 109-4 842-5 462
Daň z príjmov 363,009,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 9,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 363,009,00480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 204,492 8671 7971 5752 167
Doba obratu zásob 52,52267,940,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 53,715,36451,55127,603 369
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,805,01154,36142,09175,02
EBIT v minulom roku 43,00747,00-140,00949,00-7,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 72943,00747,00-140,00949,00
EBITDA 1 72943,00747,00-140,00949,00
EBITDA marža 0,14100,06550,6582-0,11350,9481
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 72943,00747,00-140,00949,00
Efektívna daňová sadzba 0,20990,20930,6426-3,430,5058
Finančná páka 1,061,001,091,101,09
Finančné účty 6 5174 7025 5895 3225 942
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9472-0,9983-0,9141-0,9098-0,9192
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94720,99830,91410,90980,9192
Hrubá marža 0,14100,06550,6582-0,11350,9481
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 72943,00747,00-140,00949,00
Krátkodobé záväzky 363,009,00480,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 10 537613,00388,001 37352,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 467613,00388,001 37352,00
Obežný majetok 6 8725 1525 5895 3225 942
Obrat aktív 1,780,12730,20310,23170,1685
Obrat obežného majetku 1,780,12730,20310,23170,1685
Obrat zásob 6,951,360,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 36634,00267,00-620,00469,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94830,91271,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53137,174,924,325,94
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,70090,07011,93-0,102018,25
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53137,174,924,325,94
Pohotová likvidita II. stupeň 17,95522,4411,6411,0912,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9988-1,09-0,9141-0,9098-0,9192
Pridaná hodnota 1 72943,00747,00-140,00949,00
Rýchla likvidita I. stupeň 17,95522,4411,6411,0912,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,20990,20930,6426-3,430,5058
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,20990,20930,6426-3,430,5058
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 8725 1525 5895 3225 942
Spotreba materiálu… 8 0700,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 266656,001 1351 2331 001
Tržby z predaja tovaru 1 866656,001 1351 2331 001
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 4000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 6 5174 7025 5895 3225 942
Vlastné imanie 6 5095 1435 1094 8425 462
Všetky záväzky 363,009,00480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia 1 72943,00747,00-140,00949,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 72943,00747,00-140,00949,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 36634,00267,00-620,00469,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34,00267,00-620,00469,00-7,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 72943,00747,00-140,00949,00
Zásoby 355,00450,000,00000,00000,0000
Záväzky 363,009,00480,00480,00480,00
Zisk pred zdanením 1 72943,00747,00-140,00949,00
Zmena EBIT 40,210,0576-5,34-0,1475-135,57