DoqUA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 3576 3618 4979 3764 730
Bankové úvery 3,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1 78613,255,285,820,1211
Bežné bankové úvery 3,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00-1,08-1,23-1,12-1,80
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000013,255,285,390,1211
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00060,08160,23380,207314,87
Celkové tržby 0,00000,00000,00005 8340,0000
Celkový dlh 3,00480,001 6101 61039 067
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 354-6 361-8 497-8 676-4 730
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 3576 3618 4978 6764 730
Čistý cash flow 5 3576 3618 4978 6764 730
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -527,00-527,00-399,001 849-270,00
Čistý zisk -527,00-1 007-879,001 369-270,00
Čistý zisk v minulom roku -1 007-879,001 3691 6660,0000
Cudzie zdroje -5 354-5 881-6 887-7 766-2 628
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000043,790,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000043,790,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000586,600,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000043,790,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000052 813
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000100,730,0000
EBIT v minulom roku -527,00-399,001 8492 1460,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -527,00-527,00-399,001 849-270,00
EBITDA -431,00-444,00-327,001 921-270,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -431,00-444,00-327,001 921-270,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,9108-1,200,25960,0000
Finančná páka 1,001,081,231,211,80
Finančné účty 5 3576 3618 4978 6764 730
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9994-0,9245-0,8105-0,8283-0,5556
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99940,92450,81050,82830,5556
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -527,00-527,00-399,001 849-270,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,07550,18950,17178,26
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000700,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,001 6101 61039 067
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1301 1300,0000
Náklady na predaný tovar 431,00421,00269,003 222270,00
Obežný majetok 5 3576 3618 4979 3764 730
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,62220,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,62220,0000
Osobné náklady 0,00000,000058,00691,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,0083,0072,0072,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -527,00-1 007-879,001 369-270,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,92531,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00001,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-4,643,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-4,643,780,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00001,490,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000700,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1 78613,255,285,820,1211
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9994-0,9245-0,8105-0,8951-0,5556
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00060,07550,18950,17178,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00060,08160,23380,207314,87
Pridaná hodnota -431,00-421,00-269,002 612-270,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00001,610,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1 78613,255,285,390,1211
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0070-1,08-4,920,8381-144,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0070-1,08-4,920,8381-144,69
Služby 431,00275,00269,001 494270,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 3576 3618 4979 37641 695
Spotreba materiálu… 0,0000146,000,00001 7280,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00005 8340,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00005 8340,0000
Účtovný cash flow 5 3576 3618 4978 6764 730
Úročený dlh 3,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 3545 8816 8877 7662 628
Všetky záväzky 3,00480,001 6101 61039 067
Výsledok hospodárenia -431,00-444,00-327,001 921-270,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -431,00-444,00-327,001 921-270,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -527,00-1 007-879,001 369-270,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 007-879,001 3691 6660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -527,00-527,00-399,001 849-270,00
Záväzky 3,00480,001 6101 61039 067
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1301 1300,0000
Zisk pred zdanením -527,00-527,00-399,001 849-270,00
Zmena EBIT 1,00001,32-0,21580,86160,0000