DANOBE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 48 15553 21725 10917 92913 580
Bežná likvidita III. stupeň 122,844,874,592,302,55
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9095-1,14-1,01-1,38-1,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 110,824,413,611,801,90
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00820,25830,27890,76940,6451
Celkové tržby 34 20447 63628 23124 77714 283
Celkový dlh 392,0010 9255 4767 7965 325
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 442-48 142-19 775-13 996-10 117
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 44248 14219 77513 99610 117
Čistý cash flow 43 44248 14219 77513 99610 117
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 92528 68212 0912 6893 140
Čistý zisk 5 47122 6599 5001 8782 627
Čistý zisk v minulom roku 22 6599 5001 8782 6271 004
Cudzie zdroje -47 763-42 292-19 633-10 133-8 255
Daň z príjmov 1 4546 0232 591811,00513,00
Daň z príjmov v minulom roku 6 0232 591811,00513,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4546 0232 591811,00513,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,2938,8969,9157,9488,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,4338,8969,9157,9488,50
Doba obratu aktív 513,87407,76329,09264,12347,03
Doba obratu pohľadávok 50,2938,8969,9157,9488,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,1883,7171,77114,85136,08
EBIT v minulom roku 28 68212 0912 6893 1401 484
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 92528 68212 0912 6893 140
EBITDA 7 63129 27312 1892 7753 227
EBITDA marža 0,22310,61450,43180,11200,2259
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 63129 27312 1892 7753 227
Finančná páka 1,011,261,281,771,65
Finančné účty 43 44248 14219 77513 99610 117
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9919-0,7947-0,7819-0,5652-0,6079
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99190,79470,78190,56520,6079
Hrubá marža 0,22310,61450,42690,11200,2259
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 50229 15012 0912 6893 140
Krátkodobé pohľadávky 4 7135 0755 3343 9333 463
Krátkodobé záväzky 392,0010 9255 4767 7965 325
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 392,004 9022 8856 9854 812
Náklady na predaný tovar 26 57318 36315 79622 00211 056
Obežný majetok 48 15553 21725 10917 92913 580
Obrat aktív 0,71030,89511,111,381,05
Obrat obežného majetku 0,71030,89511,111,381,05
Odpisy 577,00468,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 577,00468,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 129,00123,0098,0086,0087,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 04823 1279 5001 8782 627
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11450,53580,48390,18530,3182
Podiel EBIT k aktívam 0,14380,53900,48150,15000,2312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14380,53900,48150,15000,2312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,14500,67820,61590,26540,3804
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90210,90460,78760,78060,7450
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,271,010,70050,56490,7083
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 13,2362,550,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,271,010,71010,56490,7083
Pohľadávky z obchodného styku 2 9455 0755 3343 9333 463
Pohotová likvidita II. stupeň 122,844,874,592,302,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,10-0,8785-0,9928-0,7240-0,8160
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00820,25830,27890,76940,6451
Pridaná hodnota 7 63129 27312 0532 7753 227
Primárna platobná neschopnosť 0,13310,96590,54091,781,39
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11450,53580,48390,18530,3182
Rýchla likvidita I. stupeň 110,824,413,611,801,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,05140,37320,44932,811,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,05140,37320,44932,811,65
Služby 17 21916 71215 25814 65410 193
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 48 15553 21725 10917 92913 580
Spotreba materiálu… 9 3541 651538,007 348863,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 20447 63627 84924 77714 283
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 20447 63627 84924 77714 283
Účtovný cash flow 43 44248 14219 77513 99610 117
Vlastné imanie 47 76342 29219 63310 1338 255
Všetky záväzky 392,0010 9255 4767 7965 325
Výsledok hospodárenia 7 05428 80512 1892 7753 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 05428 80512 1892 7753 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 47122 6599 5001 8782 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 6599 5001 8782 6271 004
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 92528 68212 0912 6893 140
Záväzky 392,0010 9255 4767 7965 325
Záväzky z obchodného styku 392,004 9022 8856 9854 812
Zisk pred zdanením 6 92528 68212 0912 6893 140
Zmena EBIT 0,24142,374,500,85642,12