DIGIPAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 1152 4752 8652 2392 719
Bežná likvidita III. stupeň 2,052,321,902,715,66
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,40180,2768-0,4606-1,58-1,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4205-0,36590,41572,715,66
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95540,75661,110,58350,2144
Celkové tržby 3 0453 9963 5252 6601 040
Celkový dlh 1 5221 0661 506825,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 115-2 475-2 865-2 239-2 719
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,06040,0125-0,0156-0,3102-0,9731
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1152 4752 8652 2392 719
Čistý cash flow 640,00-390,00626,002 2392 719
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 224,0075,00425,00-345,00-532,00
Čistý zisk 184,0050,00-55,00-825,00-1 012
Čistý zisk v minulom roku 50,00-55,00-825,00-1 012-1 748
Cudzie zdroje -1 593-1 409-1 359-1 414-2 239
Daň z príjmov 40,0025,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 25,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40,0025,00480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 373,39226,07296,66307,23954,26
Doba splácania záväzkov 8 4170,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 182,4497,37155,94113,20168,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 7160,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 75,00425,00-345,00-532,00-1 748
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 224,0075,00425,00-345,00-532,00
EBITDA 305,00151,00492,00-291,00-484,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 305,00151,00492,00-291,00-484,00
Efektívna daňová sadzba 0,17860,33331,13-1,39-0,9023
Finančná páka 1,961,762,111,581,21
Finančné účty 3 1152 4752 8652 2392 719
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5114-0,5693-0,4743-0,6315-0,8235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51140,56930,47430,63150,8235
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 224,0075,00425,00-345,00-532,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48860,43070,52570,36850,1765
Krátkodobé záväzky 1 5221 0661 506825,00480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000045,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 7403 8453 0332 9511 524
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 1152 4752 8652 2392 719
Obrat aktív 0,97751,611,231,190,3825
Obrat obežného majetku 0,97751,611,231,190,3825
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81,0076,0067,0054,0048,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 672,00241,00226,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 184,0050,00-55,00-825,00-1 012
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11550,0355-0,0405-0,5835-0,4520
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,2102-0,09760,17760,84172,61
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,620,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2102-0,09760,17760,84172,61
Pohotová likvidita II. stupeň 2,052,321,902,715,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,493,61-2,17-0,6315-0,8235
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48860,43070,52570,36850,1765
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95540,75661,110,58350,2144
Pridaná hodnota 305,00151,00492,00-291,00-484,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11550,0355-0,0405-0,5835-0,4520
Rýchla likvidita I. stupeň 2,052,321,902,715,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,997,063,06-2,84-0,9917
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,997,063,06-2,84-0,9917
Služby 1 8771 9101 9662 002527,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 1152 4752 8652 2392 719
Spotreba materiálu… 797,001 9351 067949,00997,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 0453 9963 5252 6601 040
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000790,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0453 9963 5252 660250,00
Účtovný cash flow 640,00-390,00626,002 2392 719
Vlastné imanie 1 5931 4091 3591 4142 239
Všetky záväzky 1 5221 0661 506825,00480,00
Výsledok hospodárenia 305,00151,00492,00-291,00-484,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 305,00151,00492,00-291,00-484,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 184,0050,00-55,00-825,00-1 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50,00-55,00-825,00-1 012-1 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 224,0075,00425,00-345,00-532,00
Záväzky 1 5221 0661 506825,00480,00
Záväzky z obchodného styku 672,00241,00226,0045,000,0000
Zisk pred zdanením 224,0075,00425,00-345,00-532,00
Zmena EBIT 2,990,1765-1,230,64850,3043