ART FINANCE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 93 747103 18536 22428 841
Bankové úvery 53 56964 8770,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,21342,121,760,6110
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,6018,683,40-20,75
Celkové tržby 96 38354 75030 36911 233
Celkový dlh 88 42197 94227 99030 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 53 07064 415-203,00-134,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0009-0,05460,3192-1,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 499,00462,00203,00134,00
Čistý cash flow 499,00462,00203,00134,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 849-678,0013 189-8 872
Čistý zisk 83,00-2 9919 694-11 261
Čistý zisk v minulom roku -2 9919 694-11 2614 031
Cudzie zdroje -5 326-5 243-8 2341 460
Daň z príjmov 960,00480,002 017480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,002 017480,001 145
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00480,002 017480,00
Dlhodobé bankové úvery 53 56964 8770,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 63 9770,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 53 56964 8770,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,37463,45282,72201,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,377,140,00000,0000
Doba obratu aktív 356,31687,90435,37937,15
Doba obratu pohľadávok 269,54463,45282,72201,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 132,46220,43161,87337,25
EBIT v minulom roku -678,0013 189-8 8726 651
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 849-678,0013 189-8 872
EBITDA 15 93312 33323 2641 201
EBITDA marža 0,16530,22530,76600,1069
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 93312 33323 2641 201
Efektívna daňová sadzba 0,9204-0,19120,1722-0,0445
Finančná páka 17,6019,684,40-19,75
Finančné účty 499,00462,00203,00134,00
Hrubá marža 0,18770,30270,82600,2769
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 72212 11523 1901 129
Krátkodobé pohľadávky 6 93969 51723 5236 208
Krátkodobé záväzky 34 85233 06513 46810 379
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 22 74414 95911 3399 788
Krytie dlhovej služby 4,196,7315,740,6291
Nákladové úroky 3 8061 8331 4781 909
Nákladové úroky v minulom roku 1 8331 4781 9091 475
Náklady na predaný tovar 77 93838 1755 2838 123
Neobežný majetok 22 33233 20612 49822 499
Obežný majetok 71 41569 97923 7266 342
Obrat aktív 1,020,53060,83840,3895
Obrat neobežného majetku 4,301,652,430,4993
Obrat obežného majetku 1,340,78241,281,77
Odpisy 10 87312 79310 00110 001
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 87312 79310 00110 001
Ostatné náklady na finančnú činnosť 211,00218,0074,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 9569 80219 695-1 260
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0014-0,04271,187,71
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0823-0,00970,5796-0,4806
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,661,302,510,3110
Pohľadávky z obchodného styku 6 9391 0710,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21342,121,760,6110
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,67-11,35-40,5610,90
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,57140,62870,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94320,94920,77271,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,6018,683,40-20,75
Pridaná hodnota 18 09516 57525 0863 110
Primárna platobná neschopnosť 3,2813,970,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0156-0,57051,187,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,557,941,2025,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,557,941,2025,23
Služby 71 65433 0232 3953 215
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 93 747103 18536 22428 841
Spotreba materiálu… 6 2845 1522 8884 908
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 53 56964 8770,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 03354 75030 36911 233
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 03354 75030 36911 233
Účtovný cash flow 499,00462,00203,00134,00
Úročený dlh 53 56964 8770,00000,0000
Úrokové krytie 1,27-0,36998,92-4,65
Vlastné imanie 5 3265 2438 234-1 460
Všetky záväzky 88 42197 94227 99030 301
Výsledok hospodárenia 5 060-460,0013 263-8 800
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 060-460,0013 263-8 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 83,00-2 9919 694-11 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 9919 694-11 2614 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 043-2 51111 711-10 781
Záväzky 88 42197 94227 99030 301
Záväzky z obchodného styku 22 74414 95911 3399 788
Zisk pred zdanením 1 043-2 51111 711-10 781
Zmena EBIT -7,15-0,0514-1,49-1,33