JS FISH s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 1863 9675 75111 12213 959
Bankové úvery 4 1425 8427 6398 8695 134
Bežná likvidita III. stupeň 1,021,602,175,869,38
Bežné bankové úvery 1 9401 9391 9071 238806,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0507-0,7639-2,192,02-0,9223
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5164-3,42-7,76-4,8811,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,01-2,64-3,195,980,7142
Celkové tržby 14 99526 22726 35921 65820 860
Celkový dlh 4 3556 3818 3819 5295 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 0353 8453 798-733,00-7 689
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 1071 9973 8419 60212 823
Čistý cash flow 110,00-1 844-5 761-3 2217 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 782,001 150-2 929-5 5512 397
Čistý zisk 245,00216,00-4 224-6 5491 562
Čistý zisk v minulom roku 216,00-4 224-6 5491 5621 751
Cudzie zdroje 2 1692 4142 630-1 593-8 143
Daň z príjmov 65,00345,00579,00484,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 345,00579,00484,00480,00482,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 65,00345,00579,00484,00480,00
Dlhodobé bankové úvery 2 2023 9035 7327 6314 328
Dlhodobý dlh 2 2023 9035 7327 6314 328
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,9227,4526,4525,8119,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000027,4526,4525,8119,88
Doba obratu aktív 53,2155,2879,64188,82244,25
Doba obratu pohľadávok 1,9227,4526,4525,8119,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,187,5110,2711,2111,93
EBIT v minulom roku 1 150-2 929-5 5512 3962 233
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 782,001 150-2 929-5 5512 397
EBITDA 1 0621 472-2 695-5 1842 698
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 0621 472-2 695-5 1842 698
Efektívna daňová sadzba 0,20970,6150-0,1588-0,07980,2351
Finančná páka -1,01-1,64-2,196,981,71
Finančné účty 2 1071 9973 8419 60212 823
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,99220,60850,4573-0,1432-0,5834
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,9922-0,6085-0,45730,14320,5834
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 782,001 150-2 929-5 5512 397
Krátkodobé pohľadávky 79,001 9701 9101 5201 136
Krátkodobé záväzky 213,00539,00742,00660,00682,00
Krytie dlhovej služby 2,252,50-3,76-10,097,60
Nákladové úroky 472,00589,00716,00514,00355,00
Nákladové úroky v minulom roku 589,00716,00514,00354,000,0000
Náklady na predaný tovar 12 68621 58920 86216 57216 468
Obežný majetok 2 1863 9675 75111 12213 959
Obrat aktív 6,866,604,581,931,49
Obrat obežného majetku 6,866,604,581,931,49
Osobné náklady 1 0911 9431 6221 6521 538
Ostatné náklady na finančnú činnosť 280,00322,00234,00367,00301,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 245,00216,00-4 224-6 5491 562
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12420,0630-0,8433-0,62600,1176
Podiel EBIT k aktívam 0,35770,2899-0,5093-0,49910,1717
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,35770,2899-0,5093-0,49910,1717
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39640,3355-0,5847-0,53060,1805
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96390,50340,66790,86330,9186
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,122,373,392,982,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,122,373,392,982,86
Pohľadávky z obchodného styku 0,00001 9701 9101 5201 136
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,602,175,869,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,72-1,31-0,45650,4946-1,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,2331-3,13-8,05-6,2721,15
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,891,471,330,79740,3678
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,991,611,460,85680,4166
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,01-2,64-3,195,980,7142
Pridaná hodnota 2 3094 6055 4974 9274 392
Rentabilita aktív, ROA 0,11210,0544-0,7345-0,58880,1119
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1130-0,08951,61-4,110,1918
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97860,80591,455,068,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,104,33-3,11-1,842,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,104,33-3,11-1,842,16
Služby 12 66721 58920 78316 43015 763
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 1863 9675 75111 12213 959
Spotreba materiálu… 19,000,000079,00142,00705,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 1425 8427 6398 8695 134
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 99526 19426 35921 49920 860
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 99526 19426 35921 49920 860
Účtovný cash flow 110,00-1 844-5 761-3 2217 510
Úročený dlh 4 1425 8427 6398 8695 134
Úrokové krytie 1,661,95-4,09-10,806,75
Vlastné imanie -2 169-2 414-2 6301 5938 143
Všetky záväzky 4 3556 3818 3819 5295 816
Výsledok hospodárenia 1 0621 472-2 695-5 1842 698
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 0621 472-2 695-5 1842 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 245,00216,00-4 224-6 5491 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 216,00-4 224-6 5491 5621 751
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 310,00561,00-3 645-6 0652 042
Záväzky 4 3556 3818 3819 5295 816
Zisk pred zdanením 310,00561,00-3 645-6 0652 042
Zmena EBIT 0,6800-0,39260,5277-2,321,07