ABSOLUT consulting s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 54 54237 64535 34832 80644 124
Bežná likvidita III. stupeň 1,262,301,120,38590,4156
Časové rozlíšenie aktív 8 1225 6425 668942,00806,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1832-0,5254-0,47000,2024-0,2810
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,22700,82240,3911-0,07190,1882
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81730,64301,212,821,51
Celkové tržby 56 06763 81958 96239 82348 184
Celkový dlh 24 52914 73319 32424 21626 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 460-27 958-15 920-8 389-10 128
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 46027 95815 9208 38910 128
Čistý cash flow -5 49812 0387 531-1 7394 950
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 50310 14710 1354 5583 567
Čistý zisk 7 1026 8887 4342 6171 420
Čistý zisk v minulom roku 6 8887 4342 6171 420-169,00
Cudzie zdroje -30 013-22 912-16 024-8 590-17 613
Daň z príjmov 2 4782 4491 9891 0161 609
Daň z príjmov v minulom roku 2 4491 9891 0161 6090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4782 4491 9891 0161 609
Doba obratu aktív 355,07234,22218,82300,69334,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,6591,07119,22221,60199,48
EBIT v minulom roku 10 14710 1354 5583 567-169,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 50310 14710 1354 5583 567
EBITDA 20 77629 67829 67024 07715 091
EBITDA marža 0,37060,46500,50320,60460,3132
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 77629 67829 67024 07715 091
Efektívna daňová sadzba 0,25870,26230,21110,27970,5312
Finančná páka 1,821,642,213,822,51
Finančné účty 22 46027 95815 9208 38910 128
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5503-0,6086-0,4533-0,2618-0,3992
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55030,60860,45330,26180,3992
Hrubá marža 0,54020,39860,50470,59540,4132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 67729 57729 56523 98814 901
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44400,38880,54480,73700,5962
Krátkodobé záväzky 24 21714 63719 25824 17826 308
Krytie dlhovej služby 22,5136,6441,6726,0328,05
Nákladové úroky 923,00810,00712,00925,00538,00
Nákladové úroky v minulom roku 810,00712,00925,00538,000,0000
Náklady na predaný tovar 25 78233 22629 20116 11128 228
Neobežný majetok 23 9604 04513 76023 47533 190
Obežný majetok 22 46027 95815 9208 38910 128
Obrat aktív 1,031,561,671,211,09
Obrat neobežného majetku 2,3414,504,291,701,45
Obrat obežného majetku 2,502,103,704,754,75
Odpisy 10 17419 43019 43019 43011 334
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 0879 7159 7159 7155 667
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 0879 7159 7159 7155 667
Osobné náklady 9 2667 3637 3907 2777 583
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,00106,00105,0089,00190,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00005,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000020,00107,00132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 27626 31826 86422 04712 754
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34630,44100,62990,52830,2002
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41180,74270,45040,25570,2295
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,273,454,033,262,63
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,560,94951,110,88791,05
Pohotová likvidita II. stupeň 1,262,301,120,38590,4156
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,46-1,90-2,134,94-3,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,9614,8610,58-1,889,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44970,39140,54670,73820,6008
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81730,64301,212,821,51
Pridaná hodnota 30 28525 43929 76123 71219 909
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92741,910,82670,34700,3850
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,180,49640,65131,011,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,180,49640,65131,011,76
Služby 23 98229 20225 23914 15926 823
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 54237 64535 34832 80644 124
Spotreba materiálu… 1 8004 0243 9621 9521 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 06758 66558 96239 82348 137
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 56 06758 66558 96239 82348 137
Účtovný cash flow -5 49812 0387 531-1 7394 950
Úrokové krytie 11,3812,5314,234,936,63
Vlastné imanie 30 01322 91216 0248 59017 613
Všetky záväzky 24 52914 73319 32424 21626 511
Výsledok hospodárenia 10 60210 24810 2404 6473 757
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 60210 24810 2404 6473 757
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 1026 8887 4342 6171 420
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 8887 4342 6171 420-169,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 5809 3379 4233 6333 029
Záväzky 24 52914 73319 32424 21626 511
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000020,00107,00132,00
Zisk pred zdanením 9 5809 3379 4233 6333 029
Zmena EBIT 1,041,002,221,28-21,11