CMZ NITRA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 39 45638 71543 53616 54511 465
Bežná likvidita III. stupeň 2,592,872,323,393,57
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7370-0,6778-0,1233-0,6303-0,6319
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,191,700,43531,911,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,821,751,870,40440,4392
Celkové tržby 62 45850 25751 29049 33341 727
Celkový dlh 25 45424 65628 3654 7643 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 319-9 529-1 870-7 426-5 034
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 3199 5291 8707 4265 034
Čistý cash flow 10 3199 5291 8707 4265 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 160,00-784,004 6014 9823 557
Čistý zisk -58,00-1 1123 3903 8162 485
Čistý zisk v minulom roku -1 1123 3903 8162 485798,00
Cudzie zdroje -14 002-14 059-15 171-11 781-7 966
Daň z príjmov 216,00326,001 2111 1661 072
Daň z príjmov v minulom roku 326,001 2111 1661 072480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 216,00326,001 2111 1661 072
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,9747,3359,3642,6156,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,6446,9159,3623,8737,10
Doba obratu aktív 230,58281,34321,25123,93101,26
Doba obratu pohľadávok 70,9747,3359,3642,6156,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,8440,7031,7029,0528,32
EBIT v minulom roku -784,004 6014 9823 5571 278
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 160,00-784,004 6014 9823 557
EBITDA 5 9985 2786 1125 1023 644
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 9985 2786 1125 1023 644
Efektívna daňová sadzba 1,37-0,41480,26320,23400,3014
Finančná páka 2,822,752,871,401,44
Finančné účty 10 3199 5291 8707 4265 034
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3549-0,3631-0,3485-0,7121-0,6948
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35490,36310,34850,71210,6948
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 8245 1326 0035 0113 557
Krátkodobé pohľadávky 12 1456 5138 0445 6886 431
Krátkodobé záväzky 8 7005 6014 2963 8783 207
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2342 6771 3061 2001 079
Krytie dlhovej služby 2 9992 6390,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 34 54925 92532 77031 54028 749
Neobežný majetok 16 95222 61633 5733 4110,0000
Obežný majetok 22 50416 0999 96313 13411 465
Obrat aktív 1,581,301,142,953,60
Obrat neobežného majetku 3,682,221,4714,290,0000
Obrat obežného majetku 2,783,124,963,713,60
Odpisy 5 6645 9161 40229,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 6645 9161 40229,000,0000
Osobné náklady 19 61315 88611 36112 0848 461
Ostatné náklady na finančnú činnosť 174,00146,00109,0091,0087,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 6064 8044 7923 8452 485
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70270,65370,68050,70300,6726
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,531,471,421,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,111,311,421,49
Pohľadávky z obchodného styku 12 0886 4568 0443 1874 201
Pohotová likvidita II. stupeň 2,582,862,313,383,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-1,48-8,11-1,59-1,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5 1604 7650,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64510,63690,65150,28790,3052
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,821,751,870,40440,4392
Pridaná hodnota 27 90924 30316 69517 18912 579
Rýchla likvidita I. stupeň 1,191,700,43531,911,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,244,674,640,93380,9602
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,244,674,640,93380,9602
Služby 24 65722 70425 49022 45115 774
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 45638 71543 53616 54511 465
Spotreba materiálu… 9 8923 2217 2809 08912 975
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 45850 22849 46548 72941 328
Tržby z predaja tovaru 0,0000450,000,00000,000020,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 45849 77849 46548 72941 308
Účtovný cash flow 10 3199 5291 8707 4265 034
Úrokové krytie 80,00-392,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 00214 05915 17111 7817 966
Všetky záväzky 25 45424 65628 3654 7643 499
Výsledok hospodárenia 334,00-638,004 7105 0733 644
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 334,00-638,004 7105 0733 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -58,00-1 1123 3903 8162 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 1123 3903 8162 485798,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 158,00-786,004 6014 9823 557
Zásoby 40,0057,0049,0020,000,0000
Záväzky 25 45424 65628 3654 7643 499
Záväzky z obchodného styku 5 2342 6771 3061 2001 079
Zisk pred zdanením 158,00-786,004 6014 9823 557
Zmena EBIT -0,2041-0,17040,92351,402,78