LIPSTICK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 32 27114 37511 41011 6336 386
Bežná likvidita III. stupeň 3,172,091,920,31196,71
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,40-1,09-0,3347-0,2122-0,6906
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,031,751,150,28844,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46010,62390,29170,73580,1461
Celkové tržby 69 87633 97441 10846 75134 672
Celkový dlh 10 1695 5232 5774 931814,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 854-9 642-2 956-1 422-3 848
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 8549 6422 9561 4223 848
Čistý cash flow 30 8549 6422 9561 4223 848
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 824501,002 7001 610877,00
Čistý zisk 13 25019,002 1311 130397,00
Čistý zisk v minulom roku 19,002 1311 130397,00175,00
Cudzie zdroje -22 102-8 852-8 833-6 702-5 572
Daň z príjmov 3 574482,00569,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 482,00569,00480,00480,0049,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 574482,00569,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,6420,8117,700,905617,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,6420,8117,310,905617,03
Doba obratu aktív 219,44158,42101,8190,8267,23
Doba obratu pohľadávok 9,6420,8117,700,905617,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,1560,8722,9938,508,57
EBIT v minulom roku 501,002 7001 610877,00224,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 824501,002 7001 610877,00
EBITDA 3 9243 4266 2065 3231 384
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 9243 4266 2065 3231 384
Efektívna daňová sadzba 0,21240,96210,21070,29810,5473
Finančná páka 1,461,621,291,741,15
Finančné účty 30 8549 6422 9561 4223 848
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6849-0,6158-0,7741-0,5761-0,8725
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68490,61580,77410,57610,8725
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 8694 9806 5255 2351 302
Krátkodobé pohľadávky 1 4171 8881 984116,001 618
Krátkodobé záväzky 10 1695 5232 5774 931814,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 5274 8601 842314,00334,00
Náklady na predaný tovar 46 27626 84431 87939 86731 882
Neobežný majetok 0,00002 8456 47010 095920,00
Obežný majetok 32 27111 5304 9401 5385 466
Obrat aktív 1,662,303,594,025,43
Obrat neobežného majetku 0,000011,646,324,6337,69
Obrat obežného majetku 1,662,878,2830,406,34
Odpisy 2 8453 6253 6253 625425,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8453 6253 6253 625425,00
Osobné náklady 2 0081 9471 765685,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 455,00154,0081,0088,0082,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 0953 6445 7564 755822,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,59950,00210,24130,16860,0712
Podiel EBIT k aktívam 0,52130,03490,23660,13840,1373
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52130,03490,23660,13840,1373
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,76120,05660,30570,24020,1574
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95610,67070,25910,12220,6026
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,693,225,1210,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,131,681,606,56
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57480,29110,07230,03040,1110
Pohľadávky z obchodného styku 1 4171 8881 940116,001 618
Pohotová likvidita II. stupeň 3,172,091,920,31196,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7163-0,9181-2,99-4,71-1,45
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46010,62390,29170,73580,1461
Pridaná hodnota 7 4006 2769 0296 8842 790
Primárna platobná neschopnosť 4,612,570,94952,710,2064
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59950,00210,24130,16860,0712
Rýchla likvidita I. stupeň 3,031,751,150,28844,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,591,610,41520,92640,5882
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,591,610,41520,92640,5882
Služby 34 81213 79913 99122 0027 446
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 27114 37511 41011 6336 386
Spotreba materiálu… 11 46413 04517 88817 86524 436
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 69 87633 97441 10846 75134 672
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 200854,00200,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 67633 12040 90846 75134 672
Účtovný cash flow 30 8549 6422 9561 4223 848
Vlastné imanie 22 1028 8528 8336 7025 572
Všetky záväzky 10 1695 5232 5774 931814,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,59950,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 17 279655,002 7811 698959,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 279655,002 7811 698959,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 25019,002 1311 130397,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19,002 1311 130397,00175,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 824501,002 7001 610877,00
Záväzky 10 1695 5232 5774 931814,00
Záväzky z obchodného styku 6 5274 8601 842314,00334,00
Zisk pred zdanením 16 824501,002 7001 610877,00
Zmena EBIT 33,580,18561,681,843,92