Spine s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 0218 6139 0339 85510 207
Bankové úvery 17,0017,0017,0017,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,711,741,892,102,22
Bežné bankové úvery 17,0017,0017,0017,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8711-0,8201-0,8522-0,8831-0,8885
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,651,671,872,082,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53030,49430,45790,42620,4051
Celkové tržby 1 100700,001 5452 3463 630
Celkový dlh 3 1262 8492 8372 9452 943
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 118-4 710-5 263-6 085-6 454
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1200-0,6171-0,4628-0,15090,4220
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 1354 7275 2806 1026 454
Čistý cash flow 5 1354 7275 2806 1026 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 132,00-432,00-235,00126,002 016
Čistý zisk 132,00-432,00-715,00-354,001 532
Čistý zisk v minulom roku -432,00-715,00-354,001 532732,00
Cudzie zdroje -5 895-5 764-6 196-6 910-7 264
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00484,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00484,00207,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00484,00
Dlhodobé pohľadávky 3 6633 6633 6630,00003 663
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,00116,2821,2614,009,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,00116,2821,2614,009,05
Doba obratu aktív 2 9934 4912 1341 5331 026
Doba obratu pohľadávok 1 2892 026886,6314,00377,37
Doba splácania záväzkov 0,000064 6050,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0321 477666,21455,55295,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000053 0620,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -432,00-235,00126,002 016939,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 132,00-432,00-235,00126,002 016
EBITDA 212,00-332,00-139,00192,002 095
EBITDA marža 0,1927-0,4743-0,09000,08180,5771
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 212,00-332,00-139,00192,002 095
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-2,043,810,2401
Finančná páka 1,531,491,461,431,41
Finančné účty 5 1354 7275 2806 1026 454
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6535-0,6692-0,6859-0,7012-0,7117
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65350,66920,68590,70120,7117
Hrubá marža 0,1927-0,4671-0,09000,08180,5807
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 132,00-432,00-235,00126,002 016
Krátkodobé pohľadávky 223,00223,0090,0090,0090,00
Krátkodobé záväzky 3 1092 8322 8202 9282 943
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 4032 3262 1342 2412 253
Náklady na predaný tovar 888,001 0271 6842 1541 522
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000016,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 9 0218 6139 0339 85510 207
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,00100,0096,0066,0079,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 132,00-432,00-715,00-354,001 532
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56920,54880,58450,61920,6323
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,676,753,422,601,78
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-20,440,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,676,753,422,601,78
Pohľadávky z obchodného styku 223,00223,0090,0090,0090,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,711,741,892,102,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-1,22-1,17-1,13-1,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53030,49430,45790,42620,4051
Pridaná hodnota 212,00-327,00-139,00192,002 108
Primárna platobná neschopnosť 10,7810,4323,7124,9025,03
Rýchla likvidita I. stupeň 1,641,661,862,072,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,75-8,58-20,4115,341,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,75-8,58-20,4115,341,40
Služby 888,001 011751,001 9471 313
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 0218 6139 0339 85510 207
Spotreba materiálu… 0,00000,0000933,00207,00209,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17,0017,0017,0017,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 100700,001 5452 3463 630
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 100700,001 5452 3463 630
Účtovný cash flow 5 1354 7275 2806 1026 454
Úročený dlh 17,0017,0017,0017,000,0000
Vlastné imanie 5 8955 7646 1966 9107 264
Všetky záväzky 3 1262 8492 8372 9452 943
Výsledok hospodárenia 212,00-332,00-139,00192,002 095
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 212,00-332,00-139,00192,002 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 132,00-432,00-715,00-354,001 532
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -432,00-715,00-354,001 532732,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 132,00-432,00-235,00126,002 016
Záväzky 3 1262 8492 8372 9452 943
Záväzky z obchodného styku 2 4032 3262 1342 2412 253
Zisk pred zdanením 132,00-432,00-235,00126,002 016
Zmena EBIT -0,30561,84-1,870,06252,15