New Edge Media, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 28 18424 46813 59610 2427 063
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000011,00
Bežná likvidita III. stupeň 92,415,555,674,7611,18
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000011,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9594-1,01-1,01-0,7035-0,3985
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 87,614,604,732,644,13
Celkové tržby 48 63151 28045 21016 9974 740
Celkový dlh 333,004 4342 3962 153632,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 721-20 258-11 342-5 691-2 552
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 72120 25811 3425 6912 563
Čistý cash flow 26 72120 25811 3425 6912 563
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 86911 4573 9372 1372 151
Čistý zisk 7 8178 8343 1121 6571 671
Čistý zisk v minulom roku 8 8343 1121 6570,0000-240,00
Cudzie zdroje -27 851-20 034-11 200-8 089-6 431
Daň z príjmov 2 0522 623825,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 623825,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0522 623825,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,9829,9718,2097,73365,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,2048,0918,2097,73365,00
Doba obratu aktív 211,54174,16109,77219,94572,89
Doba obratu pohľadávok 10,9829,9718,2097,73365,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2,2931,3519,3446,2350,37
EBIT v minulom roku 11 4573 9372 1370,0000-240,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 86911 4573 9372 1372 151
EBITDA 10 00311 5394 0522 2382 225
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 00311 5394 0522 2382 225
Finančná páka 1,011,221,211,271,10
Finančné účty 26 72120 25811 3425 6912 563
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9882-0,8188-0,8238-0,7898-0,9105
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98820,81880,82380,78980,9105
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 00311 5373 9542 1372 151
Krátkodobé pohľadávky 1 4634 2102 2544 5514 500
Krátkodobé záväzky 305,004 4052 3962 153621,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 86,001 5261 014541,00104,00
Náklady na predaný tovar 37 43938 88935 10111 2262 478
Obežný majetok 28 18424 46813 59610 2427 063
Obrat aktív 1,732,103,331,660,6371
Obrat obežného majetku 1,732,103,331,660,6371
Osobné náklady 0,00000,00005 8563 4060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00002,0098,00101,0074,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 8178 8343 1121 6571 671
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35400,57110,35150,26420,3339
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94810,82790,83420,55570,3629
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,57930,59020,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,54950,39500,25090,33480,5407
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00001,731,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00001,731,690,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,54950,39500,25090,33480,5696
Pohľadávky z obchodného styku 559,006 7572 2544 5514 500
Pohotová likvidita II. stupeň 92,415,555,674,7611,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-0,9889-0,9875-1,42-2,51
Pridaná hodnota 11 19212 39110 1095 7712 022
Rýchla likvidita I. stupeň 87,614,604,732,644,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,03330,38430,59130,96200,2840
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,03330,38430,59130,96200,2840
Služby 37 43938 75134 99810 2522 464
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 18424 46813 59610 2427 063
Spotreba materiálu… 0,0000138,00103,00974,0014,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000011,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 63151 28045 21016 9974 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 63151 28045 21016 9974 500
Účtovný cash flow 26 72120 25811 3425 6912 563
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000011,00
Vlastné imanie 27 85120 03411 2008 0896 431
Všetky záväzky 333,004 4342 3962 153632,00
Výsledok hospodárenia 10 00311 5394 0522 2382 225
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 00311 5394 0522 2382 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 8178 8343 1121 6571 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 8343 1121 6570,0000-240,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 86911 4573 9372 1372 151
Záväzky 333,004 4342 3962 153632,00
Záväzky z obchodného styku 86,001 5261 014541,00104,00
Zisk pred zdanením 9 86911 4573 9372 1372 151
Zmena EBIT 0,86142,911,840,0000-8,96