VDS-B, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 28 07725 57222 64322 92127 379
Bežná likvidita III. stupeň 15,9931,5710,161,471,28
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6782-0,6229-0,8927-0,8270-0,2046
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,6520,619,820,71310,1335
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06370,03020,10091,181,54
Celkové tržby 171 199339 219278 177192 987180 919
Celkový dlh 1 681750,002 07612 38316 610
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 902-15 461-18 361-8 715-2 203
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 90215 46118 3618 7152 203
Čistý cash flow 17 90215 46118 3618 7152 203
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 0115 21510 989729,00357,00
Čistý zisk 1 5744 25510 029-231,00-603,00
Čistý zisk v minulom roku 4 25510 029-231,00-603,006 371
Cudzie zdroje -26 396-24 822-20 567-10 538-10 769
Daň z príjmov 437,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,002 825
Daň z príjmov z bežnej činnosti 437,00960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,283,010,18130,17662,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,282,740,18130,00002,12
Doba obratu aktív 59,9027,5229,7543,5155,86
Doba obratu pohľadávok 4,283,010,18130,17662,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,590,80702,4623,2033,66
EBIT v minulom roku 5 21510 989729,00357,009 196
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 0115 21510 989729,00357,00
EBITDA 4 1907 70113 7912 7291 914
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 1907 70113 7912 7291 914
Efektívna daňová sadzba 0,21730,18410,08741,322,69
Finančná páka 1,061,031,102,182,54
Finančné účty 17 90215 46118 3618 7152 203
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9401-0,9707-0,9083-0,4598-0,3933
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94010,97070,90830,45980,3933
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7136 01712 2912 031621,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05990,02930,08250,53320,6026
Krátkodobé pohľadávky 2 0082 802138,0093,001 288
Krátkodobé záväzky 1 681750,001 86912 22216 498
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 140,0050,0050,00120,00133,00
Náklady na predaný tovar 162 555329 328249 679176 725163 346
Neobežný majetok 1 1961 8983 6504 9526 254
Obežný majetok 26 88123 67418 99317 96921 125
Obrat aktív 6,0913,2712,278,396,53
Obrat neobežného majetku 143,05178,7276,1138,8328,60
Obrat obežného majetku 6,3614,3314,6310,708,47
Odpisy 702,00802,001 3021 302264,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 702,00802,001 3021 302264,00
Osobné náklady 2 707249,0012 62812 01614 556
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4771 6841 500698,001 293
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 2765 05711 3311 071-339,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07620,21010,52900,06810,0328
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63760,60460,81090,38020,0805
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,31720,02520,44890,77320,9364
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,1539,722,231,291,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,509,412,021,171,05
Pohľadávky z obchodného styku 2 0082 545138,000,00001 038
Pohotová likvidita II. stupeň 11,8424,359,900,72070,2116
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,47-1,61-1,12-1,21-4,89
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05990,02930,09170,54020,6067
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06370,03020,10091,181,54
Pridaná hodnota 8 5349 89128 13415 54015 544
Rýchla likvidita I. stupeň 10,6520,619,820,71310,1335
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40120,09740,15054,548,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40120,09740,15054,548,68
Služby 10 96912 74713 13810 45010 699
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 07725 57222 64322 92127 379
Spotreba materiálu… 151 586316 581236 541166 275152 647
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 171 089339 219277 813192 265178 890
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 171 089339 219277 813192 265178 890
Účtovný cash flow 17 90215 46118 3618 7152 203
Vlastné imanie 26 39624 82220 56710 53810 769
Všetky záväzky 1 681750,002 07612 38316 610
Výsledok hospodárenia 3 4886 89912 4891 4271 650
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 4886 89912 4891 4271 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 5744 25510 029-231,00-603,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 25510 029-231,00-603,006 371
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 0115 21510 989729,00357,00
Zásoby 6 9715 411494,009 16117 634
Záväzky 1 681750,002 07612 38316 610
Záväzky z obchodného styku 140,0050,0050,00120,00133,00
Zisk pred zdanením 2 0115 21510 989729,00357,00
Zmena EBIT 0,38560,474615,072,040,0388