FATIMA EKA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 28121 81816 07216 29714 645
Bežná likvidita III. stupeň 3,791,441,541,090,3894
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5279-0,5982-1,55-0,9706-0,1706
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,961,161,410,90290,1780
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,251,831,151,251,29
Celkové tržby 28 43126 47638 48625 88327 903
Celkový dlh 9 03214 1088 5959 0638 263
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 827-4 612-11 596-7 021-1 089
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 8274 61211 5967 0211 089
Čistý cash flow 3 8274 61211 5967 0211 089
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 324,00552,00762,001 4271 997
Čistý zisk -461,00234,00243,00869,001 441
Čistý zisk v minulom roku 234,00243,00869,001 424-60,00
Cudzie zdroje -7 249-7 710-7 477-7 234-6 382
Daň z príjmov 347,00274,00480,00480,00493,00
Daň z príjmov v minulom roku 274,00480,00480,00510,0011,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 347,00274,00480,00480,00493,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,313,502,376,355,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,313,502,376,355,89
Doba obratu aktív 209,02300,81152,43229,91191,57
Doba obratu pohľadávok 3,313,502,376,355,89
Doba obratu zásob 26,2540,7725,4348,5428,59
Doba splácania záväzkov 41,73195,65268,83389,55207,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,6154,5877,81109,7080,04
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -4,3210,589,738,025,01
EBIT v minulom roku 552,00762,001 4271 997-49,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 324,00552,00762,001 4271 997
EBITDA 5 2044 0695 2795 9415 812
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 2044 0695 2795 9415 812
Efektívna daňová sadzba -3,040,53940,66390,35580,2549
Finančná páka 2,252,832,152,252,29
Finančné účty 3 8274 61211 5967 0211 089
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 0693 9455 1685 8335 675
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07950,18150,51050,47710,4178
Krátkodobé pohľadávky 258,00254,00250,00450,00450,00
Krátkodobé záväzky 1 2943 9598 2047 7766 119
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -134,00214,00297,00160,00148,00
Krytie dlhovej služby 11,8892,48135,3676,1792,25
Nákladové úroky 438,0044,0039,0078,0063,00
Nákladové úroky v minulom roku 44,0039,0078,0063,000,0000
Náklady na predaný tovar 21 19418 19629 40116 88419 411
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 3177 38611 1397 28610 775
Neobežný majetok 11 38216 1273 4507 85712 262
Obežný majetok 4 8995 69112 6228 4402 383
Obrat aktív 1,751,212,391,591,91
Obrat neobežného majetku 2,501,6411,163,292,28
Obrat obežného majetku 5,804,653,053,0711,71
Obrat zásob 13,908,9514,357,5212,77
Odpisy 4 7453 3934 4064 4063 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7453 3934 4064 4063 678
Osobné náklady 628,003 1062 5052 2162 018
Ostatné náklady na finančnú činnosť 135,00124,00111,00108,00137,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 2843 6274 6495 2755 119
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23510,21140,72150,43080,0744
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63951,120,81561,230,7881
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,522,673,634,064,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,271,311,361,49
Pohľadávky z obchodného styku 258,00254,00250,00450,00450,00
Pohotová likvidita II. stupeň 3,161,231,440,96080,2515
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,89-1,67-0,6448-1,03-5,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,74104,82297,3390,0117,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55480,64660,53480,55610,5642
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,251,831,151,251,29
Pridaná hodnota 7 2378 2789 0858 9898 492
Primárna platobná neschopnosť -0,51940,84251,190,35560,3289
Rýchla likvidita I. stupeň 2,961,161,410,90290,1780
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,743,471,631,531,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,743,471,631,531,42
Služby 3 9522 9477 1822 9805 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 28121 81816 07216 29714 645
Spotreba materiálu… 5 9257 86311 0806 6182 739
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 43126 47438 48625 87327 903
Tržby z predaja tovaru 19 23123 47430 67622 62324 533
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 2003 0007 8103 2503 370
Účtovný cash flow 3 8274 61211 5967 0211 089
Úrokové krytie 0,739712,5519,5418,2931,70
Vlastné imanie 7 2497 7107 4777 2346 382
Všetky záväzky 9 03214 1088 5959 0638 263
Výsledok hospodárenia 459,00676,00873,001 5352 134
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 459,00676,00873,001 5352 134
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -461,00234,00243,00869,001 441
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 234,00243,00869,001 424-60,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -114,00508,00723,001 3491 934
Zásoby 814,00825,00776,00969,00844,00
Záväzky 9 03214 1088 5959 0638 263
Záväzky z obchodného styku -134,00214,00297,00160,00148,00
Zisk pred zdanením -114,00508,00723,001 3491 934
Zmena EBIT 0,58700,72440,53400,7146-40,76