SUPERNIUS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 562 493 753553 172 492107 787 842104 366 48125 171
Bežná likvidita III. stupeň 28,0010,650,06250,018125,17
Časové rozlíšenie aktív 11 275163,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0560-0,0022-0,0106-0,0068-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,611,180,03700,014325,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,345,510,28540,47520,0414
Celkové tržby 8 073 97939 7670,00000,00000,0000
Celkový dlh 473 730 205468 210 30023 933 30533 619 7201 000,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 651 359-1 682 089-1 495 030-609 172-25 171
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,547740,280,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 651 3591 682 0891 495 030609 17225 171
Čistý cash flow 4 969 270187 059885 858481 19325 171
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 434 9181 604 72313 810 61771 541 197-829,00
Čistý zisk 4 421 7661 601 84313 807 72470 732 874-829,00
Čistý zisk v minulom roku 1 601 84313 807 72470 732 874-10 2840,0000
Cudzie zdroje -88 763 548-84 962 192-83 854 537-70 746 761-24 171
Daň z príjmov 8 8542 8802 8932 8850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8932 885979,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 8542 8802 8932 8850,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 074 5697 899 6352 513 2190,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 58320,020,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4 58320,020,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 271 3315 078 0400,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 8 47872 5370,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 278,421 4520,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 604 72313 810 61771 541 197-9 3050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 434 9181 604 72313 810 61771 541 197-829,00
EBITDA 701 965-360 640-24 515-2 791-829,00
EBITDA marža 0,0869-9,070,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 701 965-360 640-24 515-2 791-829,00
Finančná páka 6,346,511,291,481,04
Finančné účty 6 651 3591 682 0891 495 030609 17225 171
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1578-0,1536-0,7780-0,6779-0,9603
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,15780,15360,77800,67790,9603
Hrubá marža 0,0693-9,630,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 298 548-363 312-25 123-9 163-829,00
Krátkodobé pohľadávky 9 500 4122 181334,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 577 195158 11923 933 30533 619 7201 000,00
Krytie dlhovej služby 163,320,00000,0000-0,00350,0000
Nákladové úroky 4 2980,00000,0000805 4380,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000805 4380,00000,0000
Náklady na predaný tovar 197 106422 56821 5822 7850,0000
Neobežný majetok 538 256 138543 588 424103 779 259103 757 3090,0000
Obežný majetok 24 226 3409 583 9054 008 583609 17225 171
Odpisy 294 94857 6380,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 147 47428 8190,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 147 47428 8190,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4172 672608,006 3720,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 211 03256 96219 795 03819 794 4280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 716 7141 659 48113 807 72470 732 874-829,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04980,01890,16470,9998-0,0343
Podiel EBIT k aktívam 0,00790,00290,12810,6855-0,0329
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00790,00290,12810,6855-0,0329
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00790,00290,16471,01-0,0343
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01180,00300,01390,00581,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61554,700,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,90-6,640,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,574,700,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 500 4122 1810,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 28,0010,650,06250,018125,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,86-454,20-94,66-147,02-0,9603
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 1560,00000,00000,59740,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84220,84640,22200,32210,0397
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,345,510,28540,47520,0414
Pridaná hodnota 559 573-382 807-21 582-2 7850,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,022327,810,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00790,00290,12810,6777-0,0329
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04980,01890,16470,9998-0,0343
Rýchla likvidita I. stupeň 11,5210,640,06250,018125,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 674,86-1 298-976,27-12 046-1,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 674,86-1 298-976,27-12 046-1,21
Služby 177 952387 11321 5822 7850,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 562 493 753553 172 492107 787 842104 366 48125 171
Spotreba materiálu… 19 15435 4550,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 056 77939 7610,00000,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 100,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 300 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 756 67939 7610,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 969 270187 059885 858481 19325 171
Úrokové krytie 1 0320,00000,000088,820,0000
Vlastné imanie 88 763 54884 962 19283 854 53770 746 76124 171
Všetky záväzky 473 730 205468 210 30023 933 30533 619 7201 000,00
Výsledok hospodárenia 394 825-418 278-24 515-2 791-829,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 394 825-418 278-24 515-2 791-829,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 421 7661 601 84313 807 72470 732 874-829,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 601 84313 807 72470 732 874-10 2840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 430 6201 604 72313 810 61770 735 759-829,00
Záväzky 473 730 205468 210 30023 933 30533 619 7201 000,00
Záväzky z obchodného styku 211 84860 66219 795 03819 794 4280,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 816,003 7000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 430 6201 604 72313 810 61770 735 759-829,00
Zmena EBIT 2,760,11620,1930-7 6880,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 312 1920,00000,00000,00000,0000