HMZ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 5977 9959 3257 55911 101
Bežná likvidita III. stupeň 13,8916,975,850,68590,4113
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4677-0,6253-0,5652-0,4524-0,5474
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,019,974,120,68590,3291
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,08030,06490,13830,66101,66
Celkové tržby 9 12511 56416 39512 46510 542
Celkový dlh 639,00487,001 1333 0086 934
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 722-4 695-4 630-2 059-2 281
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 7224 6954 6302 0592 281
Čistý cash flow 3 7224 6954 6302 0592 281
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 642,00-683,004 121864,00-333,00
Čistý zisk 450,00-683,003 641384,00-813,00
Čistý zisk v minulom roku -683,003 641384,004 203-20,00
Cudzie zdroje -7 958-7 508-8 192-4 551-4 167
Daň z príjmov 192,000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,000,000075,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 192,000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 195,00105,4743,300,000019,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,2022,3743,300,000019,74
Doba obratu aktív 343,88255,53207,60221,34384,35
Doba obratu pohľadávok 195,00105,4743,300,000019,74
Doba splácania záväzkov 1 2210,00000,00000,00001 889
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,7615,0525,0087,90239,97
EBIT v minulom roku -683,004 121864,004 20355,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 642,00-683,004 121864,00-333,00
EBITDA 740,002 6156 9574 277329,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 740,002 6156 9574 277329,00
Efektívna daňová sadzba 0,29910,00000,11650,5556-1,44
Finančná páka 1,081,061,141,662,66
Finančné účty 3 7224 6954 6302 0592 281
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9257-0,9391-0,8785-0,6021-0,3754
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92570,93910,87850,60210,3754
Hrubá marža 0,52900,63780,78190,72970,4345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 642,002 0676 8713 614-334,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07200,05890,12040,39710,6244
Krátkodobé pohľadávky 4 8753 3001 9450,0000570,00
Krátkodobé záväzky 619,00471,001 1233 0026 931
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000065,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 2984 0453 5763 3695 961
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 185,000,00000,00000,00001 339
Neobežný majetok 0,00000,00002 7505 5008 250
Obežný majetok 8 5977 9956 5752 0592 851
Obrat aktív 1,061,431,761,650,9496
Obrat neobežného majetku 0,00000,00005,962,271,28
Obrat obežného majetku 1,061,432,496,053,70
Odpisy 0,00002 7502 7502 7500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 7502 7502 7500,0000
Osobné náklady 3 4964 7735 6504 6984 134
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,00548,0086,00663,00663,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 450,002 0676 3913 134-813,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0805-0,09080,50240,1896-0,0799
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43290,58720,49650,27240,2055
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72430,64720,44080,51650,9024
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 26,090,00000,00000,00003,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,552,271,941,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,380,98031,531,221,11
Pohľadávky z obchodného styku 755,00700,001 9450,0000570,00
Pohotová likvidita II. stupeň 13,8916,975,850,68590,4113
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,14-1,60-1,77-2,21-1,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,07430,06090,12150,39790,6246
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,08030,06490,13830,66101,66
Pridaná hodnota 4 8277 37512 8199 0964 581
Rýchla likvidita I. stupeň 6,019,974,120,68590,3291
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,86350,18620,16290,703321,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,86350,18620,16290,703321,08
Služby 2 4221 8212 4141 7952 876
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 5977 9959 3257 55911 101
Spotreba materiálu… 1 6912 2241 1621 5741 746
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 12511 42016 39512 46510 542
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 350
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 12511 42016 39512 4659 192
Účtovný cash flow 3 7224 6954 6302 0592 281
Vlastné imanie 7 9587 5088 1924 5514 167
Všetky záväzky 639,00487,001 1333 0086 934
Výsledok hospodárenia 740,00-135,004 2071 527329,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 740,00-135,004 2071 527329,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 450,00-683,003 641384,00-813,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -683,003 641384,004 203-20,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 642,00-683,004 121864,00-333,00
Záväzky 639,00487,001 1333 0086 934
Záväzky z obchodného styku 0,000065,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 642,00-683,004 121864,00-333,00
Zmena EBIT -0,9400-0,16574,770,2056-6,05