4rent s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 10 977 79111 225 50811 506 81711 808 774
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,55-3,53-2,51-2,39
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 807,26888,08904,981 378
Celkové tržby 432 954343 989308 750235 420
Celkový dlh 10 964 20911 212 88211 494 11611 800 209
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 602-44 630-31 847-25 804
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 60244 63031 84725 804
Čistý cash flow 34 60244 63031 84720 439
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 240885,005 2604 247
Čistý zisk 956,00-75,004 1363 280
Čistý zisk v minulom roku -75,004 1363 280285,00
Cudzie zdroje -13 582-12 626-12 701-8 565
Daň z príjmov 284,00960,001 124967,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 124967,0080,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 284,00960,001 124967,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,386,24-0,035512,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,496,19-0,035512,36
Doba obratu aktív 9 25511 91113 60318 309
Doba obratu pohľadávok 35,386,24-0,035512,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 269,95331,99406,8118 295
EBIT v minulom roku 885,005 2604 247365,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 240885,005 2604 247
EBITDA 302 420300 920305 324454 318
EBITDA marža 0,69850,87480,98891,93
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 302 420300 920305 324454 318
Efektívna daňová sadzba 0,22901,080,21370,2277
Finančná páka 808,26889,08905,981 379
Finančné účty 34 60244 63031 84725 804
Hrubá marža 0,71040,88900,99490,9741
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 302 381300 885305 259454 245
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02920,02790,02990,9993
Krátkodobé pohľadávky 41 9665 878-30,007 970
Krátkodobé záväzky 320 209312 882344 11611 800 059
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 319 898310 872342 9920,0000
Náklady na predaný tovar 125 39238 1851 5806 102
Neobežný majetok 10 901 22311 175 00011 475 00011 775 000
Obežný majetok 76 56850 50831 81733 774
Obrat obežného majetku 5,656,819,706,97
Odpisy 301 141300 000300 000450 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 301 141300 000300 000225 000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000225 000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 39,0035,0065,0073,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000011 799 092
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 302 097299 925304 136453 280
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,021,020,5096
Pohľadávky z obchodného styku 37 3485 830-30,007 970
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99880,99890,99890,9993
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 807,26888,08904,981 378
Pridaná hodnota 307 562305 804307 170229 318
Primárna platobná neschopnosť 8,5753,32-11 4331 480
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 36,2537,2637,6525,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 36,2537,2637,6525,97
Služby 107 67532 3441 5806 102
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 977 79111 225 50811 506 81711 808 774
Spotreba materiálu… 17 7175 8410,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 432 954343 989308 750235 420
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 432 954343 989308 750235 420
Účtovný cash flow 34 60244 63031 84720 439
Vlastné imanie 13 58212 62612 7018 565
Všetky záväzky 10 964 20911 212 88211 494 11611 800 209
Výsledok hospodárenia 1 279920,005 3244 318
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 279920,005 3244 318
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 956,00-75,004 1363 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -75,004 1363 280285,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 240885,005 2604 247
Záväzky 10 964 20911 212 88211 494 11611 800 209
Záväzky z obchodného styku 319 898310 872342 99211 799 092
Zisk pred zdanením 1 240885,005 2604 247
Zmena EBIT 1,400,16831,2411,64