ADS PROPERTY, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 54 655 60555 623 52656 813 8425 2164 667
Bankové úvery 28 623 76329 992 09331 667 4550,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,951,971,9912,240,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68970,24940,0464-1,09-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05000,01820,003612,240,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -27,88-28,52-28,120,08890,0000
Celkové tržby 0,00000,000050 0000,00000,0000
Celkový dlh 56 689 22257 644 75658 909 058426,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 27 221 20229 487 97131 570 291-5 216-4 667
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-42,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 402 561504 12297 1645 2164 667
Čistý cash flow 1 402 561504 12297 1645 2164 667
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 969 6261 010 505-1 609 869-397,00-333,00
Čistý zisk -12 3873 986-2 100 006-877,00-333,00
Čistý zisk v minulom roku 3 986-2 100 006-877,00-333,000,0000
Cudzie zdroje 2 033 6172 021 2302 095 216-4 790-4 667
Daň z príjmov 0,00002 8802 889480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 889480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 889480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 28 623 76329 992 09331 667 4550,00000,0000
Dlhodobý dlh 28 623 76329 992 09331 667 4550,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000394 6500,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000393 1900,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000414 7410,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000394 6500,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000198 8640,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 010 505-1 609 869-397,00-333,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 969 6261 010 505-1 609 869-397,00-333,00
EBITDA -6 477-1 821-2 042 428-313,00-333,00
EBITDA marža 0,00000,0000-40,850,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 477-1 821-2 042 428-313,00-333,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,4195-0,0014-1,210,0000
Finančná páka -26,88-27,52-27,121,091,0000
Finančné účty 1 402 561504 12297 1645 2164 667
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,03720,03630,0369-0,9183-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0372-0,0363-0,03690,91831,0000
Hrubá marža 0,00000,0000-40,850,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 618-1 821-2 043 578-397,00-333,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51350,49710,47950,08170,0000
Krátkodobé pohľadávky 53 248 04453 855 82054 061 6520,00000,0000
Krátkodobé záväzky 28 065 45927 652 66327 241 603426,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 28 064 73327 649 5370,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -0,0066-0,0018-4,190,00000,0000
Nákladové úroky 982 0131 003 639487 2480,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 003 639487 2480,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 4751 7972 092 428181,002,00
Neobežný majetok 5 0001 263 5842 655 0260,00000,0000
Obežný majetok 54 650 60554 359 94254 158 8165 2164 667
Ostatné náklady na finančnú činnosť 141,000,00001 15084,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 3873 986-2 100 006-877,00-333,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02570,00910,00171,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00001,940,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00001,940,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 53 047 35453 655 60353 861 6440,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,951,971,9912,240,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,454,0121,56-0,9183-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,430,50230,19940,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,52370,53920,55740,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,041,041,040,08170,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -27,88-28,52-28,120,08890,0000
Pridaná hodnota -6 475-1 797-2 042 428-181,00-2,00
Primárna platobná neschopnosť 0,52910,51530,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0061-0,00201,00-0,1831-0,0714
Rýchla likvidita I. stupeň 0,05000,01820,003612,240,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8 752-31 656-28,84-1,360,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8 752-31 656-28,84-1,360,0000
Služby 6 4751 7972 092 428181,002,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 655 60555 623 52656 813 8425 2164 667
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28 623 76329 992 09331 667 4550,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000050 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000050 0000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 402 561504 12297 1645 2164 667
Úročený dlh 28 623 76329 992 09331 667 4550,00000,0000
Úrokové krytie 0,98741,01-3,300,00000,0000
Vlastné imanie -2 033 617-2 021 230-2 095 2164 7904 667
Všetky záväzky 56 689 22257 644 75658 909 058426,000,0000
Výsledok hospodárenia -6 477-1 821-2 042 428-313,00-333,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 477-1 821-2 042 428-313,00-333,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 3873 986-2 100 006-877,00-333,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 986-2 100 006-877,00-333,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 3876 866-2 097 117-397,00-333,00
Záväzky 56 689 22257 644 75658 909 058426,000,0000
Záväzky z obchodného styku 28 064 73327 649 5370,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -12 3876 866-2 097 117-397,00-333,00
Zmena EBIT 0,9595-0,62774 0551,190,0000