JAGER s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172014
Aktíva 31 80315 64115 5605 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,44021,312,460,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0457-0,1401-0,5586-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,37581,172,460,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59620,12340,64190,0000
Celkové tržby 33 92627 58113 2470,0000
Celkový dlh 11 8791 7186 0830,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -911,00-1 951-5 294-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 911,001 9515 2945 000
Čistý cash flow 911,001 9515 2945 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 8405 6375 7120,0000
Čistý zisk 6 0014 4464 4770,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 4464 4770,00000,0000
Cudzie zdroje -19 924-13 923-9 477-5 000
Daň z príjmov 1 7961 1911 2350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1911 2350,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7961 1911 2350,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 1636 2000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,903,030,00000,0000
Doba obratu aktív 387,89206,99437,550,0000
Doba obratu pohľadávok 150,2585,080,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,5622,0760,430,0000
EBIT v minulom roku 5 6375 7120,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 8405 6375 7120,0000
EBITDA 12 0098 7447 5300,0000
EBITDA marža 0,35400,31700,56840,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 0098 7447 5300,0000
Finančná páka 1,601,121,641,0000
Finančné účty 911,001 9515 2945 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6265-0,8902-0,6091-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62650,89020,60911,0000
Hrubá marža 0,49210,72440,70330,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 9098 6427 4650,0000
Krátkodobé pohľadávky 156,00229,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 4241 6682 1490,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 153,0040,00252,000,0000
Krytie dlhovej služby 279,280,00000,00000,0000
Nákladové úroky 43,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 2317 6013 6630,0000
Neobežný majetok 18 5737 26110 2660,0000
Obežný majetok 13 2308 3805 2945 000
Obrat aktív 0,94101,760,83420,0000
Obrat neobežného majetku 1,613,801,260,0000
Obrat obežného majetku 2,263,292,450,0000
Odpisy 3 3123 0051 7530,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3123 0051 7530,0000
Osobné náklady 4 25810 7581 7990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 100,00102,0065,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 3137 4516 2300,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02860,12470,34021,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,25500,53840,19310,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,921,865,180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,211,452,620,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,44021,312,460,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,87-7,14-1,79-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,190,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59620,12340,64190,0000
Pridaná hodnota 16 69519 9809 3170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37581,172,460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,98920,19650,80780,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,98920,19650,80780,0000
Služby 8 3603 7141 3970,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 80315 64115 5605 000
Spotreba materiálu… 4 8713 8872 2660,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 92627 58112 9800,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 92627 58112 9800,0000
Účtovný cash flow 911,001 9515 2945 000
Úrokové krytie 182,330,00000,00000,0000
Vlastné imanie 19 92413 9239 4775 000
Všetky záväzky 11 8791 7186 0830,0000
Výsledok hospodárenia 7 9405 7395 7770,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 9405 7395 7770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 0014 4464 4770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 4464 4770,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 7975 6375 7120,0000
Záväzky 11 8791 7186 0830,0000
Záväzky z obchodného styku 153,0040,00252,000,0000
Zisk pred zdanením 7 7975 6375 7120,0000
Zmena EBIT 1,390,98690,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 7570,00000,00000,0000