K&K Pharmacy IX., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 268 494576 729109 87316 2365 898
Bežná likvidita III. stupeň 1,020,99560,95041,020,0000
Časové rozlíšenie aktív 221,00258,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,1895,35158,75-1,50-1,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 42,90-1 443-458,8040,740,0000
Celkové tržby 1 854 601861 481397 4604 8600,0000
Celkový dlh 262 378577 129110 11315 8470,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 692-76 239-38 100-676,00-5 898
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0035-0,00020,0009-0,99280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 69276 23938 1006 2765 898
Čistý cash flow -25 54738 13938 100582,005 898
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 005636,001 811-3 865102,00
Čistý zisk 6 516-161,00371,00-4 825102,00
Čistý zisk v minulom roku -161,00371,00-4 825-684,000,0000
Cudzie zdroje -6 116400,00240,00-389,00-5 898
Daň z príjmov 1 894797,001 440960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 797,001 440960,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 894797,001 440960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,6074,4823,30748,020,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,6073,3923,30748,020,0000
Doba obratu aktív 55,07262,22100,901 2190,0000
Doba obratu pohľadávok 38,6074,4823,30748,020,0000
Doba obratu zásob 5,49161,3053,570,00000,0000
Doba splácania záväzkov 54,36279,20143,250,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,17261,45101,12769,580,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,473,7429,450,00000,0000
EBIT v minulom roku 636,001 811-3 865-204,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 005636,001 811-3 865102,00
EBITDA 12 7353 6693 656-3 865102,00
EBITDA marža 0,00690,00430,0092-0,79530,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 7353 6693 656-3 865102,00
Efektívna daňová sadzba 0,22521,250,7951-0,24840,0000
Finančná páka 43,90-1 442-457,8041,741,0000
Finančné účty 50 69276 23938 1006 2765 898
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,02280,00070,0022-0,0240-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0228-0,0007-0,00220,02401,0000
Hrubá marža -0,00540,00770,1370-0,58700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 0292 6602 655-3 865102,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96560,99711,000,63110,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00005 6000,0000
Krátkodobé pohľadávky 188 201163 80225 3709 9600,0000
Krátkodobé záväzky 259 268575 040110 11310 2470,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000022 6360,00000,0000
Krytie dlhovej služby 7,980,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 5950,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 789 678796 179343 0127 713102,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 741 013751 760280 5760,00000,0000
Neobežný majetok 3 1974 2095 2210,00000,0000
Obežný majetok 265 076572 262104 65216 2365 898
Obrat aktív 6,631,393,620,29930,0000
Obrat neobežného majetku 556,67190,7376,130,00000,0000
Obrat obežného majetku 6,711,403,800,29930,0000
Obrat zásob 66,492,266,810,00000,0000
Odpisy 2 0242 024844,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0121 012844,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 0121 0120,00000,00000,0000
Osobné náklady 49 29259 12550 5470,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 706,001 0091 0010,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 6217 6980,00004 5140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 5401 8631 215-4 825102,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,070,4025-1,55-0,80560,0173
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,080,3766-7,55-0,64540,0173
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,18880,13220,34680,38651,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -4,938,960,92810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,20290,11161,080,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,19490,10791,060,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 188 201161 42425 3709 9600,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92230,41790,57641,020,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,23940,01050,0063-0,6684-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,020,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97721,001,000,97600,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 42,90-1 443-458,8040,740,0000
Pridaná hodnota -9 9996 60154 463-2 853-102,00
Primárna platobná neschopnosť 0,51870,04770,89220,45320,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,070,4025-1,55-12,400,0173
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,60157,3030,12-4,100,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,60157,3030,12-4,100,0000
Služby 47 65143 55651 7437 374102,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 268 494576 729109 87316 2365 898
Spotreba materiálu… 1 014863,0010 693339,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00005 6000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 779 679802 780397 4754 8600,0000
Tržby z predaja tovaru 1 779 652797 105382 0190,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27,005 67515 4564 8600,0000
Účtovný cash flow -25 54738 13938 100582,005 898
Úročený dlh 0,00000,00000,00005 6000,0000
Úrokové krytie 6,270,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 116-400,00-240,00389,005 898
Všetky záväzky 262 378577 129110 11315 8470,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 7111 6452 812-3 865102,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 7111 6452 812-3 865102,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 516-161,00371,00-4 825102,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -161,00371,00-4 825-684,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 410636,001 811-3 865102,00
Zásoby 26 183332 22141 1820,00000,0000
Záväzky 262 378577 129110 11315 8470,0000
Záväzky z obchodného styku 97 6217 69822 6364 5140,0000
Zisk pred zdanením 8 410636,001 811-3 865102,00
Zmena EBIT 15,730,3512-0,468618,950,0000