Global Forest s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 181 596120 284117 127136 91283 949
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000257,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,202,132,283,242,04
Celkové tržby 480 929408 351280 678312 904173 954
Celkový dlh 138 32481 82281 388104 62456 368
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 591-16 456-424,004 051-3 554
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 59116 456424,005 7493 554
Čistý cash flow 14 59116 456424,005 749606,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 8463 8074 4506 653-8 704
Čistý zisk 4 8102 7233 4524 707-8 704
Čistý zisk v minulom roku 2 7233 4524 707-8 704285,00
Cudzie zdroje -43 272-38 462-35 739-32 288-27 581
Daň z príjmov 3 617912,00960,001 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 912,00960,001 9200,000080,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 617912,00960,001 9200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,882,4014,0211,6030,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,06070,06830,10000,087830,30
Doba obratu aktív 146,93109,47156,17160,24182,48
Doba obratu pohľadávok 31,882,4014,0211,6030,30
Doba splácania záväzkov 0,0000475,67617,16438,67280,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 111,7574,31108,38110,91122,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000336,89420,24318,29128,63
EBIT v minulom roku 3 8074 4506 653-8 704365,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 8463 8074 4506 653-8 704
EBITDA 57 04640 59340 64430 720-8 564
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 04640 59340 64430 720-8 564
Finančná páka 4,203,133,284,243,04
Finančné účty 14 59116 456424,005 7493 554
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 71 54949 75041 74030 522-8 704
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76060,67890,69400,69220,6713
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00009 8000,0000
Krátkodobé pohľadávky 39 3962 63910 5179 90813 938
Krátkodobé záväzky 138 12081 65581 28394 76856 352
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 122 41757 83155 34768 7620,0000
Krytie dlhovej služby 136,15236,011 0701 1820,0000
Nákladové úroky 419,00172,0038,0026,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 172,0038,0026,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 397 738336 489223 173268 126169 702
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000062 65748 07278 85273 361
Neobežný majetok 127 609101 189106 186121 25566 200
Obežný majetok 53 98719 09510 94115 65717 492
Obrat aktív 2,483,332,342,282,00
Obrat neobežného majetku 3,543,962,582,572,54
Obrat obežného majetku 8,3621,0025,0219,929,60
Odpisy 53 91540 93337 29023 3140,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 91540 93337 29023 3140,0000
Osobné náklady 12 37118 01511 58310 41712 481
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 697843,00228,00198,00140,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 3240,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000025 854
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 58 72543 65640 74228 021-8 704
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,23180,27900,22900,2382-7,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,031,050,5547-0,0243
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,313,584,374,20-0,1428
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80521,101,031,30-0,1428
Pohľadávky z obchodného styku 75,0075,0075,0075,0013 938
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,97-2,34-84,29-5,62-45,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 34,8295,6711,16221,120,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76170,68020,69490,76420,6715
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,202,132,283,242,04
Pridaná hodnota 53 37364 56650 57943 738-1 782
Primárna platobná neschopnosť 1 632771,08737,96916,831,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,422,022,003,41-6,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,422,022,003,41-6,58
Služby 216 266163 23897 733103 55761 026
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 181 596120 284117 127136 91283 949
Spotreba materiálu… 181 472110 59477 36885 71735 315
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00009 8000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 459 211406 055273 752311 864167 920
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 1005 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000098 85862 13195 596165 158
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 451 111302 197211 621216 2682 762
Účtovný cash flow 14 59116 456424,005 749606,00
Úročený dlh 0,00000,00000,00009 8000,0000
Úrokové krytie 21,1122,13117,11255,880,0000
Vlastné imanie 43 27238 46235 73932 28827 581
Všetky záväzky 138 32481 82281 388104 62456 368
Výsledok hospodárenia 11 2314 6603 3547 406-8 564
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 2314 6603 3547 406-8 564
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 8102 7233 4524 707-8 704
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 7233 4524 707-8 704285,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 4273 6354 4126 627-8 704
Záväzky 138 32481 82281 388104 62456 368
Záväzky z obchodného styku 122 41757 83155 34768 76225 854
Zisk pred zdanením 8 4273 6354 4126 627-8 704
Zmena EBIT 2,320,85550,6689-0,7644-23,85

Činnosti firmy
Prieskum trhu a verejnej mienky
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých..
Činnosť astrológov a numerológov
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Oprava kožených a kožušinových výrobkov
Služby traťového kormidelníka
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
Výroba chuťových prísad a korenín
Výroba kožených a kožušinových výrobkov
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
Finančný leasing
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Poskytovanie služieb informátora
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Prevádzkovanie strelnice
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických..
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Výroba a spracovanie cukru
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Spracovanie a úprava čaju a kávy
Spracovanie prírodného medu
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
Vykonávanie odťahovej služby
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Poskytovanie služieb v rybárstve
Faktoring a forfaiting
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Stavebné cenárstvo
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Spracovávanie rodokmeňov
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Služby verejných nosičov a poslov
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
Diskotekárska činnosť
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Údenárska výroba
Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
Vedenie účtovníctva
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Kopanie studní
Výroba mlynských výrobkov
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
Administratívne služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Čistiace a upratovacie služby
Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
Sťahovacie služby
Skladovanie
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
Verejné obstarávanie
Služby požičovní
Prevádzkovanie športových zariadení
Prevádzkovanie erotického salónu
Úschova zbraní a streliva
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prevádzkovanie výdajne stravy
Preprava zbraní a streliva
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
Predaj leteckých prepravných služieb
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej..
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva..
Výroba nápojov
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Chov vybraných druhov zvierat
Počítačové služby
Prenájom hnuteľných vecí
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Prevádzkovanie verejných WC
Zadávanie klinického skúšania liečiv
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich..
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených..
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych..
Výroba kŕmnych zmesí
Spracovanie kože
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Veštenie z karát a iných podkladov
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Donášková služba
Fotografické služby
Prevádzka malých plavidiel
Kuriérske služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných..
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Prevádzkovanie úschovní batožín
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Prípravné práce k realizácii stavby
Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
Reklamné a marketingové služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov