Sutherland Global Services s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 379 480458 871548 290723 230744 231
Bežná likvidita III. stupeň 0,53330,77880,57330,99661,66
Časové rozlíšenie aktív 1 4371 6975 3624 7792 777
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,20-1,29-1,43-1,85-3,58
Celkové tržby -64 216658 194781 236982 023615 140
Celkový dlh 2 236 9822 054 8151 814 3121 571 1991 032 786
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -308 138-166 352-309 934-423 548-234 092
Čistá marža, Zisková marža, ROS 4,07-0,5013-0,5351-0,5697-0,4072
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 308 138166 352309 934423 548234 092
Čistý cash flow 141 786-143 582-113 614189 456133 868
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -193 303-265 863-381 892-514 854-250 254
Čistý zisk -261 558-329 922-418 053-559 414-250 504
Čistý zisk v minulom roku -329 922-418 053-559 414-250 504-43 051
Cudzie zdroje 1 857 5021 595 9441 266 022847 969288 555
Daň z príjmov 0,00002 8812 8862 887250,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 8812 8862 887250,001,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8812 8862 887250,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -332,65160,59107,43109,24300,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000119,3971,8181,79294,32
Doba obratu aktív -1 806254,55256,17268,81441,60
Doba obratu pohľadávok -332,65160,59107,43109,24300,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -3 386325,92444,34269,36266,18
EBIT v minulom roku -265 863-381 892-514 854-250 254-43 050
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -193 303-265 863-381 892-514 854-250 254
EBITDA -154 729-280 974-407 146-494 037-244 007
EBITDA marža 2,41-0,4269-0,5212-0,5031-0,3967
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -154 729-280 974-407 146-494 037-244 007
Finančná páka -0,2043-0,2875-0,4331-0,8529-2,58
Finančné účty 308 138166 352309 934423 548234 092
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,893,482,311,170,3877
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,89-3,48-2,31-1,17-0,3877
Hrubá marža 2,280,57400,54660,61020,6603
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -154 915-281 410-407 444-494 471-244 489
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,881,281,731,000,6028
Krátkodobé pohľadávky 69 905289 498229 939293 900506 695
Krátkodobé záväzky 711 588587 518951 063724 714448 593
Krytie dlhovej služby -2,27-4,59-12,24-11,860,0000
Nákladové úroky 68 25561 17833 27541 6730,0000
Nákladové úroky v minulom roku 61 17833 27541 6730,00000,0000
Náklady na predaný tovar 70 019280 167354 194382 829208 989
Neobežný majetok 0,00001 3243 0551 003667,00
Obežný majetok 378 043455 850539 873717 448740 787
Obrat aktív -0,20211,431,421,360,8265
Obrat neobežného majetku 0,0000496,96255,72979,09922,25
Obrat obežného majetku -0,20291,441,451,370,8304
Osobné náklady 17 826658 124832 3961 089 987649 779
Ostatné náklady na finančnú činnosť 186,00436,00298,00434,00482,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 8746 0319 1637 53710 650
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -261 558-329 922-418 053-559 414-250 504
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14080,20670,33020,65970,8681
Podiel EBIT k aktívam -0,5094-0,5794-0,6965-0,7119-0,3363
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5094-0,5794-0,6965-0,7119-0,3363
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58202,070,9482346,94-0,8465
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,81200,36250,56530,58560,3145
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,12151,741,951,821,60
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,21-0,2181-0,14540,19290,2176
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -8,230,57410,51300,54970,6251
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,230,57410,51300,54970,6251
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,85-0,2182-0,14540,19290,2176
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000215 215153 707220 062496 021
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53330,77880,57330,99661,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,10-11,12-11,144,482,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,08-2,35-3,414,550,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,894,483,312,171,39
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,20-1,29-1,43-1,85-3,58
Pridaná hodnota -146 722377 804427 042599 194406 151
Primárna platobná neschopnosť 0,00002,504,852,230,3546
Rentabilita aktív, ROA -0,6893-0,7190-0,7625-0,7735-0,3366
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14080,20670,33020,65970,8681
Rýchla likvidita I. stupeň 0,43300,28310,32590,58440,5218
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -14,46-7,31-4,46-3,18-4,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -14,46-7,31-4,46-3,18-4,23
Služby 70 019279 475354 033379 565207 146
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 379 480458 871548 290723 230744 231
Spotreba materiálu… 0,0000692,00161,003 2641 843
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -76 703657 971781 236982 023615 140
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -76 703657 971781 236982 023615 140
Účtovný cash flow 141 786-143 582-113 614189 456133 868
Úrokové krytie -2,83-4,35-11,48-12,350,0000
Vlastné imanie -1 857 502-1 595 944-1 266 022-847 969-288 555
Všetky záväzky 2 236 9822 054 8151 814 3121 571 1991 032 786
Výsledok hospodárenia -154 729-280 974-407 146-494 037-244 007
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -154 729-280 974-407 146-494 037-244 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -261 558-329 922-418 053-559 414-250 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -329 922-418 053-559 414-250 504-43 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -261 558-327 041-415 167-556 527-250 254
Záväzky 2 236 9822 054 8151 814 3121 571 1991 032 786
Záväzky z obchodného styku 711 588537 628745 390490 091175 887
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 706 714531 597736 227482 554165 237
Zisk pred zdanením -261 558-327 041-415 167-556 527-250 254
Zmena EBIT 0,72710,69620,74172,065,81