JKSport s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 963 453956 074803 520722 645219 857
Bežná likvidita III. stupeň 550,99482,43138,176,3018,48
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7392-0,5235-0,6667-0,9380-0,8188
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 542,11347,53101,926,0216,72
Celkové tržby 61 895279 384267 507586 000180 001
Celkový dlh 1 3121 4385 22297 44210 262
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -711 247-499 755-532 203-586 434-171 608
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,12130,55960,64710,70920,6144
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 711 247499 755532 203586 434171 608
Čistý cash flow 711 247499 755532 203586 434171 608
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 044201 462221 022537 617145 351
Čistý zisk 7 505156 338173 095415 608110 585
Čistý zisk v minulom roku 156 338173 095415 608110 58594 010
Cudzie zdroje -962 141-954 636-798 298-625 203-209 595
Daň z príjmov 3 53945 12447 927122 00934 766
Daň z príjmov v minulom roku 45 12447 927122 00934 76627 727
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 53945 12447 927122 00934 766
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,70253,42258,3217,0436,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,141546,3739,5917,0436,50
Doba obratu aktív 5 6821 2491 096450,11445,82
Doba obratu pohľadávok 68,70253,42258,3217,0436,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,741,887,1360,6920,81
EBIT v minulom roku 201 462221 022537 617145 351121 737
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 044201 462221 022537 617145 351
EBITDA 34 025230 399249 259564 690156 412
EBITDA marža 0,54970,82470,93180,96360,8690
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 025230 399249 259564 690156 412
Finančná páka 1,001,001,011,161,05
Finančné účty 711 247499 755532 203586 434171 608
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9986-0,9985-0,9935-0,8652-0,9533
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99860,99850,99350,86520,9533
Hrubá marža 0,67390,83170,93180,96440,8689
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 830228 491247 872564 598156 338
Krátkodobé pohľadávky 11 650193 977189 31527 36018 000
Krátkodobé záväzky 1 3121 4385 22297 44210 262
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 99,00959,00500,00534,00534,00
Náklady na predaný tovar 20 18647 00718 24020 88023 589
Neobežný majetok 240 556262 34282 002108 85130 249
Obežný majetok 722 897693 732721 518613 794189 608
Obrat aktív 0,06420,29220,33290,81090,8187
Obrat neobežného majetku 0,25731,063,265,385,95
Obrat obežného majetku 0,08560,40270,37070,95470,9493
Odpisy 21 78627 02926 85026 99311 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 78627 02926 85026 99311 000
Osobné náklady 4 0441 0980,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1951 9081 38792,0074,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 291183 367199 945442 601121 585
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00780,16380,21680,66480,5276
Podiel EBIT k aktívam 0,01150,21070,27510,74400,6611
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01150,21070,27510,74400,6611
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01150,21100,27690,85990,6935
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73820,52270,66230,81150,7805
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 11,491,791,991,000,9534
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,31211,640,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,618,269,2820,9414,22
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 11,491,791,991,000,9534
Pohľadávky z obchodného styku 24,0035 49029 01227 36018 000
Pohotová likvidita II. stupeň 550,99482,43138,176,3018,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,35-1,91-1,50-1,07-1,22
Pridaná hodnota 41 709232 377249 261565 120156 411
Primárna platobná neschopnosť 4,130,02700,01720,01950,0297
Rentabilita aktív, ROA 0,00780,16350,21540,57510,5030
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00780,16380,21680,66480,5276
Rýchla likvidita I. stupeň 542,11347,53101,926,0216,72
Služby 13 39024 99214 33715 98822 621
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 963 453956 074803 520722 645219 857
Spotreba materiálu… 6 79622 0153 9034 892968,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 61 895279 384267 501586 000180 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 61 895279 384267 501586 000180 000
Účtovný cash flow 711 247499 755532 203586 434171 608
Vlastné imanie 962 141954 636798 298625 203209 595
Všetky záväzky 1 3121 4385 22297 44210 262
Výsledok hospodárenia 12 239203 370222 409537 697145 412
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 239203 370222 409537 697145 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 505156 338173 095415 608110 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 156 338173 095415 608110 58594 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 044201 462221 022537 617145 351
Záväzky 1 3121 4385 22297 44210 262
Záväzky z obchodného styku 99,00959,00500,00534,00534,00
Zisk pred zdanením 11 044201 462221 022537 617145 351
Zmena EBIT 0,05480,91150,41113,701,19