ČSOB Centrála, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 66 359 91274 261 99476 265 3943 513 644457 084
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 838 8490,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,73321,721,680,57010,9703
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 838 8490,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9725-5,43-7,53-0,5896-0,3470
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,69391,691,643,830,7567
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 47,1463,3197,042,700,4753
Celkové tržby 6 173 7916 348 5874 619 1640,00000,0000
Celkový dlh 64 981 46673 107 20575 487 4872 563 842147 260
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 340 578-6 275 916-5 857 7101 278 853-107 505
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 340 5786 275 9165 857 710559 996107 505
Čistý cash flow 1 340 5786 275 9165 857 710559 996107 505
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 450 6241 767 960-334 891-447 235-211 088
Čistý zisk 223 657376 882-1 171 895-360 022-171 636
Čistý zisk v minulom roku 376 882-1 171 895-360 022-171 636-23 540
Cudzie zdroje -1 378 446-1 154 789-777 907-949 802-309 824
Daň z príjmov 93 289106 589-256 323-89 276-39 452
Daň z príjmov v minulom roku 106 589-256 323-89 276-39 452-2 912
Daň z príjmov z bežnej činnosti 93 289106 589-256 323-89 276-39 452
Dlhodobé pohľadávky 478 989426 839393 722133 55942 364
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,515,2010,250,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,872,945,860,00000,0000
Doba obratu aktív 3 9404 3236 0730,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 32,9530,0541,600,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,72215,94283,900,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 767 960-334 891-447 235-211 088-26 452
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 450 6241 767 960-334 891-447 235-211 088
EBITDA 4 557 2504 840 8142 130 075-437 649-210 604
EBITDA marža 0,73820,76250,46110,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 557 2504 840 8142 130 075-437 649-210 604
Finančná páka 48,1464,3198,043,701,48
Finančné účty 1 340 5786 275 9165 857 710559 996107 505
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0208-0,0156-0,0102-0,2703-0,6778
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,02080,01560,01020,27030,6778
Hrubá marža 0,75180,76750,46320,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 522 3554 810 8702 068 414-447 305-211 094
Krátkodobé pohľadávky 75 88889 378128 719115 46430 352
Krátkodobé záväzky 1 931 9843 709 4623 565 057146 317142 080
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 820 2713 517 9903 536 825146 3170,0000
Krytie dlhovej služby 4,023,771,95-212,140,0000
Nákladové úroky 1 133 6781 284 4891 093 3272 0630,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 284 4891 093 3272 0630,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 505 6131 397 4352 443 736437 570210 600
Neobežný majetok 64 464 45767 469 86169 885 2432 248 373276 863
Obežný majetok 1 895 4556 792 1336 380 1511 265 271180 221
Obrat obežného majetku 3,240,92310,71840,00000,0000
Odpisy 3 071 6533 042 9102 381 0540,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 071 6533 042 9102 381 0540,00000,0000
Osobné náklady 8 0947 0940,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 34 89529 94461 6619 656490,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 295 3103 419 7921 209 159-360 022-171 636
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,16230,3264-1,51-0,1291-0,5540
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02250,0251-0,0046-0,1328-0,6701
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,21710,98861,270,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 573,45686,880,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,511,600,89860,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,21811,001,280,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 48 28750 59073 6470,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73321,721,680,34030,9703
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,03-0,1840-0,1328-1,70-2,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,184,895,36271,450,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,52330,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97920,98450,98980,72970,3222
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 47,1463,3197,042,700,4753
Pridaná hodnota 4 641 5274 872 7122 139 678-437 570-210 600
Primárna platobná neschopnosť 37,7069,5448,020,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,16230,3264-1,51-0,3791-0,5540
Rýchla likvidita I. stupeň 0,69391,691,640,28210,7567
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,2615,1035,44-5,86-0,6992
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,2615,1035,44-5,86-0,6992
Služby 1 179 1271 094 6171 173 651437 406210 594
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 359 91274 261 99476 265 3943 513 644457 084
Spotreba materiálu… 326 486302 8181 270 085164,006,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 838 8490,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 147 1406 270 1474 583 4140,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 147 1406 270 1474 583 4140,00000,0000
Účtovný cash flow 1 340 5786 275 9165 857 710559 996107 505
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 838 8490,0000
Úrokové krytie 1,281,38-0,3063-216,790,0000
Vlastné imanie 1 378 4461 154 789777 907949 802309 824
Všetky záväzky 64 981 46673 107 20575 487 4872 563 842147 260
Výsledok hospodárenia 1 485 5971 797 904-273 534-437 649-210 604
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 485 5971 797 904-273 534-437 649-210 604
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 223 657376 882-1 171 895-360 022-171 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 376 882-1 171 895-360 022-171 636-23 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 316 946483 471-1 428 218-449 298-211 088
Zásoby 0,00000,00000,0000456 2520,0000
Záväzky 64 981 46673 107 20575 487 4872 563 842147 260
Záväzky z obchodného styku 1 820 2713 517 9903 536 825146 3170,0000
Zisk pred zdanením 316 946483 471-1 428 218-449 298-211 088
Zmena EBIT 0,8205-5,280,74882,127,98
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000022 5550,00000,0000