Pivovar IKKONA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 241 594701 440672 081114 518
Bankové úvery 69 5666 3280,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,050,98930,95300,5454
Bežné bankové úvery 69 5666 3280,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000020 692
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,401,46-6,17-0,1783
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,1129,2644,757,62
Celkové tržby 171 844240 250391 977368 263
Celkový dlh 211 817678 259657 39182 947
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 131 277-240 236-271 696-12 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -70 387257 888291 69612 408
Čistý cash flow -41 545-33 80890 6911 940
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 7759 7794 0302 710
Čistý zisk 6 5968 4912 8181 750
Čistý zisk v minulom roku 8 4912 8182 7434 129
Cudzie zdroje -29 777-23 181-14 690-10 879
Daň z príjmov 2 1791 2881 212960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 2881 212960,001 165
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1791 2881 212960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 513,62573,72269,0810,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 505,40569,51268,1710,62
Doba obratu aktív 385,341 066643,02113,50
Doba obratu pohľadávok 513,62573,72269,0810,62
Doba obratu zásob -330,32310,48151,5381,43
Doba splácania záväzkov 1 6755 9131 823202,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 239,021 002609,2281,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 70,273 6651 222113,87
EBIT v minulom roku 9 7794 0303 7035 294
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 7759 7794 0302 710
EBITDA 32 33644 43618 3486 745
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 33644 43618 3486 745
Finančná páka 8,1130,2645,7510,53
Finančné účty -70 387257 888291 69612 408
Hrubá marža 0,52160,35590,26260,2118
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 32639 39338 3696 613
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62030,94060,94740,7219
Krátkodobé finančné výpomoci -8 67611 32420 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 322 027377 634281 24010 713
Krátkodobé záväzky 149 861659 766636 75582 671
Náklady na predaný tovar 139 203154 752278 552290 259
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 32 64840 729127 522149 046
Neobežný majetok 19 50031 27346 20358 147
Obežný majetok 222 094670 167625 87856 371
Obrat aktív 0,94720,34250,56763,22
Obrat neobežného majetku 11,747,688,266,33
Obrat obežného majetku 1,030,35850,60956,53
Obrat zásob -1,101,182,414,48
Odpisy 23 54629 86023 8883 904
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 77314 93011 9441 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 77314 93011 9441 952
Osobné náklady 58 74550 95991 14471 294
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10,005 043881,00132,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 285408 971427 07546 497
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 14238 35126 7065 654
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65530,59600,88540,9140
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,752,100,80730,5234
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,681,131,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,060,89491,04
Pohľadávky z obchodného styku 316 872374 860280 29110 713
Pohotová likvidita II. stupeň 1,190,93820,87240,2237
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,71670,6857-0,1620-5,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87670,96700,97810,7243
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,1129,2644,757,62
Pridaná hodnota 89 64185 498102 94378 005
Primárna platobná neschopnosť 0,01981,091,524,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,5515,2635,8312,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,5515,2635,8312,30
Služby 18 27078 07464 86432 673
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 241 594701 440672 081114 518
Spotreba materiálu… 31 28535 94986 166108 540
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 89017 65220 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 228 844240 250391 946368 264
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000010 4510,0000
Tržby z predaja tovaru 228 604237 540379 055352 329
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 240,002 7102 44015 935
Účtovný cash flow -41 545-33 80890 6911 940
Úročený dlh 60 89017 65220 0000,0000
Vlastné imanie 29 77723 18114 69010 879
Všetky záväzky 211 817678 259657 39182 947
Výsledok hospodárenia 8 79014 5764 9112 841
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 79014 5764 9112 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 5968 4912 8181 750
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 4912 8182 7434 129
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 7759 7794 0302 710
Zásoby -29 54634 64552 94233 250
Záväzky 211 817678 259657 39182 947
Záväzky z obchodného styku 6 285408 971427 07546 497
Zisk pred zdanením 8 7759 7794 0302 710
Zmena EBIT 0,89732,431,090,5119
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -57 0000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -57 0000,00000,00000,0000