LARIMARR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 57 08051 23839 49854 89950 031
Bankové úvery 8 18911 2324 7808 1800,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,591,861,080,91350,6911
Bežné bankové úvery 8 18911 2324 7808 1800,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,55-0,9393-0,82422,000,1936
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,351,860,14430,16800,0616
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,081,918,85-19,90-4,86
Celkové tržby 91 05995 19075 43377 69550 333
Celkový dlh 38 53333 63335 48857 80462 982
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 622-5 3051 4752 363-2 507
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 81116 5373 3055 8172 507
Čistý cash flow 28 81116 5373 3055 8172 507
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 75916 2238 54011 623-12 192
Čistý zisk 13 04713 5946 91610 045-13 152
Čistý zisk v minulom roku 13 5946 91610 045-13 152-4 799
Cudzie zdroje -18 547-17 605-4 0102 90512 951
Daň z príjmov 2 8241 772960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 772960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8241 772960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,2159,6572,1489,5929,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,9942,7952,8989,000,0000
Doba obratu aktív 230,93228,07197,37259,34374,32
Doba obratu pohľadávok 52,2159,6572,1489,5929,07
Doba obratu zásob 93,7094,94207,61216,73310,83
Doba splácania záväzkov 376,81113,06393,78523,97582,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,4939,67114,47163,60304,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 44,1050,1126,0419,7149,67
EBIT v minulom roku 16 2238 54011 623-12 192-4 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 75916 2238 54011 623-12 192
EBITDA 21 88216 50915 62618 912-8 630
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 88216 50915 62618 912-8 630
Finančná páka 3,082,919,85-18,90-3,86
Finančné účty 28 81116 5373 3055 8172 507
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 52838 99114 65417 737-9 644
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37450,17390,58000,63080,8135
Krátkodobé pohľadávky 12 90613 40114 43718 9653 886
Krátkodobé záväzky 21 3788 91222 90834 63240 698
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 5023 9501 5151 3033 473
Krytie dlhovej služby 24,6419,2623,5330,600,0000
Nákladové úroky 888,00857,00664,00618,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 857,00664,00618,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 46 73955 72549 03349 11949 711
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 70828 77221 23424 12525 519
Neobežný majetok 10 04713 8169 67815 79221 906
Obežný majetok 47 03337 42229 82039 10728 125
Obrat aktív 1,581,601,851,410,9751
Obrat neobežného majetku 8,985,947,554,892,23
Obrat obežného majetku 1,922,192,451,981,73
Obrat zásob 3,903,841,761,681,17
Odpisy 3 7695 8436 1146 1142 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7695 8436 1146 1142 548
Osobné náklady 21 5919 8369 7018 6038 351
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3541 184972,001 1751 014
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 81619 43713 03016 159-10 604
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,48800,47140,78681,901,02
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46940,38330,51480,5735-1,31
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50470,32270,08370,10600,0501
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49660,37440,40400,3056-9,02
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,100,91321,131,17-0,0363
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,012,672,483,27-0,1109
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,711,681,521,91-0,0850
Pohľadávky z obchodného styku 9 1449 61210 58418 8410,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,411,490,64080,57890,1571
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6437-1,06-1,210,49945,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 32,4419,304,989,410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67510,65640,89851,051,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,081,918,85-19,90-4,86
Pridaná hodnota 43 48126 27424 01128 147-926,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,70350,77221,72-3,461,02
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97440,82090,11940,13590,0616
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,762,042,273,06-7,30
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,762,042,273,06-7,30
Služby 20 03320 22121 38418 41219 853
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 08051 23839 49854 89950 031
Spotreba materiálu… 5 9986 7326 4156 5824 339
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 8 18911 2324 7808 1800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 90 22093 83273 04477 26648 785
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000011 8330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 59 16547 48334 40437 51447 810
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 05534 51638 64039 752975,00
Účtovný cash flow 28 81116 5373 3055 8172 507
Úročený dlh 8 18911 2324 7808 1800,0000
Úrokové krytie 18,8718,9312,8618,810,0000
Vlastné imanie 18 54717 6054 010-2 905-12 951
Všetky záväzky 38 53333 63335 48857 80462 982
Výsledok hospodárenia 18 11317 4079 51212 798-11 178
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 11317 4079 51212 798-11 178
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 04713 5946 91610 045-13 152
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 5946 91610 045-13 152-4 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 87115 3667 87611 005-12 192
Zásoby 5 3167 48412 07814 32521 732
Záväzky 38 53333 63335 48857 80462 982
Záväzky z obchodného styku 2 5023 9501 5151 3033 473
Zisk pred zdanením 15 87115 3667 87611 005-12 192
Zmena EBIT 1,031,900,7348-0,95332,54
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 0920,00000,00000,0000