AL EVENTS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 159 841817 864478 675554 305260 378
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,161,251,161,32
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 421223 9762 295
Časové rozlíšenie pasív 140 317527 463242 284303 5300,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,77-2,63-1,81-2,341,98
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,45811,731,241,09-0,6589
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,101,521,462,153,00
Celkové tržby 2 105 0982 848 3862 279 0032 153 7221 720 749
Celkový dlh 875 970175 137140 269171 099195 280
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 143 305-745 543-441 987-267 852-81 655
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 143 305745 543441 987267 85281 655
Čistý cash flow 397 762303 556174 135186 197-128 676
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 25224 50720 97720 02034 952
Čistý zisk 28 29019 14216 44614 57826 516
Čistý zisk v minulom roku 19 14216 44614 57826 51631 942
Cudzie zdroje -143 554-115 264-96 122-79 676-65 098
Daň z príjmov 7 9625 3654 5315 4428 436
Daň z príjmov v minulom roku 5 3654 5315 4428 4369 205
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 9625 3654 5315 4428 436
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,598,995,4210,1936,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,598,994,548,7531,07
Doba obratu aktív 201,10104,8076,6693,9455,23
Doba obratu pohľadávok 2,598,995,4210,1936,73
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 150,5622,4422,4729,0041,42
EBIT v minulom roku 24 50720 97720 02034 95241 147
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 25224 50720 97720 02034 952
EBITDA 63 16053 17043 74646 33859 502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 16053 17043 74646 33859 502
Finančná páka 8,087,104,986,964,00
Finančné účty 1 143 305745 543441 987267 85281 655
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 31927 40122 77521 82935 690
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74870,21410,29300,30870,7500
Krátkodobé pohľadávky 14 93470 18433 82160 117173 155
Krátkodobé záväzky 868 359175 137140 269171 099195 280
Náklady na predaný tovar 1 616 8362 308 5561 788 3501 390 0951 232 338
Neobežný majetok 1 6022 1371 4462 3603 273
Obežný majetok 1 158 239815 727475 808327 969254 810
Obrat aktív 1,813,484,763,896,61
Obrat neobežného majetku 1 3141 3331 576912,59525,74
Obrat obežného majetku 1,823,494,796,576,75
Odpisy 1 0662 8961 8261 826762,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 533,001 448913,00913,00381,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 533,001 448913,00913,00381,00
Osobné náklady 425 635488 108447 820717 954428 917
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 84125 76920 97124 50923 812
Ostatné záväzky z obchodného styku 117 0037 814101 403104 58160 268
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 35622 03818 27216 40427 278
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,23980,21260,21820,25130,5369
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98570,91160,92340,48320,3136
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87170,90420,91270,94020,8782
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,111,101,061,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,101,091,061,14
Pohľadávky z obchodného styku 14 93470 18428 32151 622146 497
Pohotová likvidita II. stupeň 1,151,161,251,161,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3609-0,3797-0,5520-0,42790,5059
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75530,21410,29300,30870,7500
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,101,521,462,153,00
Pridaná hodnota 488 262539 830490 653763 627488 411
Primárna platobná neschopnosť 7,830,11133,582,030,4114
Rýchla likvidita I. stupeň 1,131,061,160,56430,4181
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,873,293,213,693,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,873,293,213,693,28
Služby 1 591 1852 286 2631 764 5051 366 1991 195 634
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 159 841817 864478 675554 305260 378
Spotreba materiálu… 25 65122 29323 84523 89636 704
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 105 0982 848 3862 279 0032 153 7221 720 749
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 105 0982 848 3862 279 0032 153 7221 720 749
Účtovný cash flow 397 762303 556174 135186 197-128 676
Vlastné imanie 143 554115 26496 12279 67665 098
Všetky záväzky 875 970175 137140 269171 099195 280
Výnosy budúcich období krátkodobé 140 317527 463242 284303 5300,0000
Výsledok hospodárenia 62 09450 27441 92044 51258 740
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 09450 27441 92044 51258 740
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 29019 14216 44614 57826 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 14216 44614 57826 51631 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 25224 50720 97720 02034 952
Záväzky 875 970175 137140 269171 099195 280
Záväzky z obchodného styku 117 0037 814101 403104 58160 268
Zisk pred zdanením 36 25224 50720 97720 02034 952
Zmena EBIT 1,481,171,050,57280,8494