National Development Fund II., a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 176 620 631134 849 117116 350 73623 09425 540
Bežná likvidita III. stupeň 92 1221 6312 66230,230,0000
Časové rozlíšenie aktív 808 525700 873790 6220,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1859-0,1284-0,7499-1,15-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 21 890268,122 63830,230,0000
Celkový dlh 1 50064 52441 4652 9642 280
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -137 374 957-104 540 553-87 240 287-23 094-25 540
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 137 374 957104 540 55387 240 28723 09425 540
Čistý cash flow 32 834 40417 300 26687 217 19323 09425 540
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 384 674-1 003 635-2 304 392-2 650-4 239
Čistý zisk -1 387 057-1 013 066-2 311 254-3 131-4 240
Čistý zisk v minulom roku -1 013 066-2 311 254-3 131-4 2400,0000
Cudzie zdroje -176 619 131-134 784 593-116 309 271-20 130-23 260
Daň z príjmov 2 3839 4316 862481,001,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 4316 862481,001,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3839 4316 862481,001,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 500 0000,000030 1850,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 003 635-2 304 392-2 650-4 2390,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 384 674-1 003 635-2 304 392-2 650-4 239
EBITDA -2 776 680-2 348 201-3 067 056-2 653-4 243
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 776 680-2 348 201-3 067 056-2 653-4 243
Finančná páka 1,001,001,001,151,10
Finančné účty 137 374 957104 540 55387 240 28723 09425 540
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9995-0,9996-0,8717-0,9107
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,99950,99960,87170,9107
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 776 683-2 348 282-2 760 573-2 653-4 243
Krátkodobé záväzky 1 50064 52433 065764,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000284,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 776 6642 348 0883 066 9962 6534 243
Neobežný majetok 35 937 14929 607 69128 289 6420,00000,0000
Obežný majetok 139 874 957104 540 55387 270 47223 09425 540
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,0081,002,000,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000306 4850,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000061 64430 1850,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 387 057-1 013 066-2 311 254-3 131-4 240
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,77780,77520,74981,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 92 1221 6312 66230,230,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,38-7,79-1,33-0,8717-0,9107
Pridaná hodnota -2 776 664-2 348 088-3 066 996-2 653-4 243
Rýchla likvidita I. stupeň 91 5831 6202 63830,230,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0005-0,0275-0,0135-1,12-0,5374
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0005-0,0275-0,0135-1,12-0,5374
Služby 2 776 6642 348 0883 066 9962 6534 243
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 176 620 631134 849 117116 350 73623 09425 540
Účtovný cash flow 32 834 40417 300 26687 217 19323 09425 540
Vlastné imanie 176 619 131134 784 593116 309 27120 13023 260
Všetky záväzky 1 50064 52441 4652 9642 280
Výsledok hospodárenia -2 776 680-2 348 201-3 067 056-2 653-4 243
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 776 680-2 348 201-3 067 056-2 653-4 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 387 057-1 013 066-2 311 254-3 131-4 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 013 066-2 311 254-3 131-4 2400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 384 674-1 003 635-2 304 392-2 650-4 239
Záväzky 1 50064 52441 4652 9642 280
Záväzky z obchodného styku 0,000061 64430 185284,000,0000
Zisk pred zdanením -1 384 674-1 003 635-2 304 392-2 650-4 239
Zmena EBIT 1,380,4355869,580,62510,0000