WALID RENT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201720162015
Aktíva 136 23577 67778 63355 508
Bankové úvery 14 7924 1600,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,0113,364,074,33
Bežné bankové úvery 14 7924 1600,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5048-0,04570,4656-0,6974
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,681,99-1,432,32
Celkové tržby 42 64432 83544 19538 249
Celkový dlh 19 4425 81419 30712 823
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 163874,00-2 924-30 549
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,47520,38180,37660,6768
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 9553 2862 92430 549
Čistý cash flow 58 9553 286-27 62529 770
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 53616 18521 35435 840
Čistý zisk 20 26312 53716 64225 886
Čistý zisk v minulom roku 24 66616 64125 88611 799
Cudzie zdroje -116 793-71 863-59 326-42 685
Daň z príjmov 5 8023 3424 7129 954
Daň z príjmov v minulom roku 6 9154 7129 9540,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8023 3424 7129 954
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 661,46826,94625,27238,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,07700,255710,258,11
Doba obratu aktív 1 166863,47649,42529,70
Doba obratu pohľadávok 661,46826,94625,27238,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,8018,39159,45122,37
EBIT v minulom roku 31 89021 35335 84011 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 53616 18521 35435 840
EBITDA 26 76616 40220 07635 947
EBITDA marža 0,62770,49950,45430,9398
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 76616 40220 07635 947
Finančná páka 1,171,081,331,30
Finančné účty 58 9553 2862 92430 549
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8573-0,9252-0,7545-0,7690
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85730,92520,75450,7690
Hrubá marža 0,63890,50280,45750,9532
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 53616 18521 35335 840
Krátkodobé pohľadávky 77 28074 39175 70924 959
Krátkodobé záväzky 4 6501 65419 30712 823
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 72,002 8090,00000,0000
Krytie dlhovej služby 56,8353,600,00000,0000
Nákladové úroky 471,00306,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 309,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 39916 32523 9771 791
Obežný majetok 136 23577 67778 63355 508
Obrat aktív 0,31300,42270,56200,6891
Obrat obežného majetku 0,31300,42270,56200,6891
Ostatné náklady na finančnú činnosť 230,00217,0076,00107,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 3530,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000021 9545 464
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 26312 53716 64225 886
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15400,16490,28050,6064
Podiel EBIT k aktívam 0,19480,20840,27160,6457
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,19480,20840,27160,6457
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,20170,21290,35990,8396
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43270,04230,03720,5504
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,380,1001-0,62510,7783
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,380,1001-0,62510,7783
Pohľadávky z obchodného styku 9,0023,001 241850,00
Pohotová likvidita II. stupeň 7,0113,364,074,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,98-21,872,15-1,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 125,1710,740,00000,0000
Pridaná hodnota 27 24516 51020 21836 458
Primárna platobná neschopnosť 8,00122,1317,696,43
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17350,17450,28050,6064
Rýchla likvidita I. stupeň 3,030,56520,15142,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,72640,35450,96170,3567
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,72640,35450,96170,3567
Služby 8 38211 60018 863940,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 136 23577 67778 63355 508
Spotreba materiálu… 7 0174 7255 114851,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 7924 1600,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 64432 83544 19538 249
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 64432 83544 19538 249
Účtovný cash flow 58 9553 286-27 62529 770
Úročený dlh 14 7924 1600,00000,0000
Úrokové krytie 56,3452,890,00000,0000
Vlastné imanie 116 79371 86359 32642 685
Všetky záväzky 19 4425 81419 30712 823
Výsledok hospodárenia 26 76616 40220 07635 947
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 76616 40220 07635 947
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 26312 53716 64225 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 66616 64125 88611 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 06515 87921 35435 840
Záväzky 19 4425 81419 30712 823
Záväzky z obchodného styku 72,002 80921 9545 464
Zisk pred zdanením 26 06515 87921 35435 840
Zmena EBIT 0,83210,75800,59583,04

Činnosti firmy
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činností
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu a verejnej mienky
Reklamné a marketingové služby
Čistiace a upratovacie služby
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
Poskytovanie sociálnych služieb
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov..
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Administratívne služby
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarske práce, sklenárske..
Prípravné práce k realizácii stavby
Sťahovacie služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Prevádzkovanie jaslí
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prevádzkovanie výdajne stravy
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Prevádzkovanie športových zariadení