7 A.M. Investment Partners s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 711 439111 201109 69480 26457 152
Bežná likvidita III. stupeň 1,010,06650,06500,04330,0658
Časové rozlíšenie aktív 0,0000105,00123,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,57-0,4714-0,12460,0310-0,3810
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,010,02170,0202-0,00830,0571
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,5721,766,193,736,70
Celkové tržby 1 4100,00001 4131 2000,0000
Celkový dlh 757 130106 31694 44563 30849 729
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -711 439-6 935-4 632-2 732-3 258
Čistá marža, Zisková marža, ROS -33,040,0000-0,0064-2,520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 711 4396 9354 6322 7323 258
Čistý cash flow 711 4392 3031 900-526,002 828
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -41 398291,00768,00-2 204325,00
Čistý zisk -46 586-78,00-9,00-3 020-281,00
Čistý zisk v minulom roku -78,00-9,00-3 020-281,00-716,00
Cudzie zdroje 45 691-4 885-15 249-16 956-7 423
Daň z príjmov 4 044369,00777,00816,00606,00
Daň z príjmov v minulom roku 369,00777,00816,00606,0012,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 044369,00777,00816,00606,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000365,000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000365,000,00000,0000
Doba obratu aktív 184 1670,000029 44024 4140,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000365,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 182 7930,000025 26119 1870,0000
EBIT v minulom roku 291,00768,00-2 204325,00-704,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -41 398291,00768,00-2 204325,00
EBITDA -3 880-2 265-1 020-891,00-1 276
EBITDA marža -2,750,0000-0,7219-0,74250,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 880-2 265-1 020-891,00-1 276
Efektívna daňová sadzba -0,09511,271,01-0,37021,86
Finančná páka -15,5722,767,194,737,70
Finančné účty 711 4396 9354 6322 7323 258
Hrubá marža -2,740,0000-0,7594-0,73920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 871-2 601-1 325-1 073-1 417
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99250,95230,85810,78590,8670
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 3600,00000,0000
Krátkodobé záväzky 706 130105 89694 12563 07949 549
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 4000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -3,390,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 1440,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 2702 2652 4332 0871 276
Neobežný majetok 0,0000104 161103 57977 53253 894
Obežný majetok 711 4396 9355 9922 7323 258
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 991336,00305,00182,00141,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000070,0049,0049,0049,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -46 586-78,00-9,00-3 020-281,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,02-0,0160-0,0006-0,1781-0,0379
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -7,800,05490,0493-0,12830,0427
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,06240,04220,03400,0570
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 504,570,00001,34-0,43830,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 504,570,00001,40-0,43830,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 3600,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,010,06650,06500,04330,0658
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0642-2,12-8,0332,24-2,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 621,890,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,060,95610,86100,78870,8701
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,5721,766,193,736,70
Pridaná hodnota -3 860-2 265-1 073-887,00-1 276
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,02-0,0160-0,0006-0,1781-0,0379
Rýchla likvidita I. stupeň 1,010,06550,04920,04330,0658
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -195,14-46,94-92,59-71,05-38,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -195,14-46,94-92,59-71,05-38,97
Služby 5 2702 1582 3022 0871 276
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 711 439111 201109 69480 26457 152
Spotreba materiálu… 0,0000107,00131,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 697 335286,006 2359 5513 909
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 25 695 925286,004 8758 3513 909
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 4100,00001 3601 2000,0000
Účtovný cash flow 711 4392 3031 900-526,002 828
Úrokové krytie -36,190,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -45 6914 88515 24916 9567 423
Všetky záväzky 757 130106 31694 44563 30849 729
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,020,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 880-2 265-1 020-891,00-1 276
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 880-2 265-1 020-891,00-1 276
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -46 586-78,00-9,00-3 020-281,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -78,00-9,00-3 020-281,00-716,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -42 542291,00768,00-2 204325,00
Záväzky 757 130106 31694 44563 30849 729
Záväzky z obchodného styku 2 40070,0049,0049,0049,00
Zisk pred zdanením -42 542291,00768,00-2 204325,00
Zmena EBIT -142,260,3789-0,3485-6,78-0,4616