Cayman Trade s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201720162015
Aktíva 5 0005 0005 0005 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00005,2110,420,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,240,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00005,210,00000,0000
Celkový dlh 0,0000960,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 000-5 000-5 000-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0005 0005 0005 000
Čistý cash flow 5 0005 0000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -5 000-4 040-4 520-5 000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,0000
Finančná páka 1,00001,241,111,0000
Finančné účty 5 0005 0005 0005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8080-0,9040-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,80800,90401,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000960,00480,000,0000
Obežný majetok 5 0005 0005 0005 000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,2110,420,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,80800,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00005,2110,420,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0005 0005 0005 000
Účtovný cash flow 5 0005 0000,00000,0000
Vlastné imanie 5 0004 0404 5205 000
Všetky záväzky 0,0000960,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,000,00000,0000
Záväzky 0,0000960,00480,000,0000