MEDOVNÍK II, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 04411 04411 04411 04411 951
Bežná likvidita III. stupeň 0,51760,48120,48120,50140,4626
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 30,642,452,455,170,9138
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -152,29-13,10-13,10-26,51-5,88
Celkové tržby 48 4270,00001 01628 31027 566
Celkový dlh 11 11711 95711 95711 47714 399
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 237-2 237-2 237-2 237-2 237
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2372 2372 2372 2372 237
Čistý cash flow 2 2372 2372 2372 2372 237
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0660,00000,00002 560-7 897
Čistý zisk 840,000,0000-480,002 014-8 377
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,002 014-8 377929,00
Cudzie zdroje 73,00913,00913,00433,002 448
Daň z príjmov 226,000,0000480,00546,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00546,00480,00262,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 226,000,0000480,00546,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,510,00000,000045,3458,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,670,00000,000013,1125,48
Doba obratu aktív 83,240,00000,0000142,39158,24
Doba obratu pohľadávok 26,510,00000,000045,3458,58
Doba splácania záväzkov 182,380,00000,0000331,23455,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 83,790,00000,0000147,97190,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 161,840,00000,0000315,48440,74
EBIT v minulom roku 0,00000,00002 560-7 8971 191
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0660,00000,00002 560-7 897
EBITDA 1 0660,00000,00002 560-7 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 0660,00000,00002 560-7 882
Finančná páka -151,29-12,10-12,10-25,51-4,88
Finančné účty 2 2372 2372 2372 2372 237
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 0660,00000,00002 560-7 897
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,081,081,041,20
Krátkodobé pohľadávky 3 5173 5173 5173 5174 424
Krátkodobé záväzky 11 11711 95711 95711 47714 399
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 86510 93110 93110 93113 919
Náklady na predaný tovar 47 3510,00000,000025 75025 448
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 2490,00000,000012 64711 527
Neobežný majetok 5 2905 2905 2905 2905 290
Obežný majetok 5 7545 7545 7545 7546 661
Obrat aktív 4,380,00000,00002,562,31
Obrat neobežného majetku 9,150,00000,00005,355,21
Obrat obežného majetku 8,420,00000,00004,924,14
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000015,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 840,000,0000-480,002 014-8 377
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -11,510,00000,5257-4,653,42
Podiel EBIT k aktívam 0,09650,00000,00000,2318-0,6608
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,09650,00000,00000,2318-0,6608
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -14,600,00000,0000-5,913,23
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,04620,00002,200,07900,0812
Pohľadávky z obchodného styku 1 0171 0171 0171 0171 924
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51760,48120,48120,50140,4626
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,03260,40810,40810,19361,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,081,081,041,20
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -152,29-13,10-13,10-26,51-5,88
Pridaná hodnota 1 0760,00000,00002 5602 118
Primárna platobná neschopnosť 9,7010,7510,7510,757,23
Rentabilita aktív, ROA 0,07610,0000-0,04350,1824-0,7009
Rentabilita vlastného imania, ROE -11,510,00000,5257-4,653,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,430,00000,00004,48-1,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,430,00000,00004,48-1,83
Služby 25 1020,00000,000013 10313 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 04411 04411 04411 04411 951
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 4270,00000,000028 31027 566
Tržby z predaja tovaru 48 4270,00000,000028 31027 566
Účtovný cash flow 2 2372 2372 2372 2372 237
Vlastné imanie -73,00-913,00-913,00-433,00-2 448
Všetky záväzky 11 11711 95711 95711 47714 399
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -11,510,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 0660,00000,00002 560-7 882
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 0660,00000,00002 560-7 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 840,000,0000-480,002 014-8 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,002 014-8 377929,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0660,00000,00002 560-7 897
Záväzky 11 11711 95711 95711 47714 399
Záväzky z obchodného styku 9 86510 93110 93110 93113 919
Zisk pred zdanením 1 0660,00000,00002 560-7 897
Zmena EBIT 0,00000,00000,0000-0,3242-6,63