KOVOSPOL PP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 369 393351 611330 118320 402320 634
Bankové úvery 14 93427 76463 65132 08426 605
Bežná likvidita III. stupeň 4,364,323,275,691,25
Bežné bankové úvery 14 93427 76463 65111 7440,0000
Časové rozlíšenie aktív 4 9313 523997,00777,00864,00
Časové rozlíšenie pasív 24,00484,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,514,246,503,894,37
Celkové tržby 995 744861 375822 741752 301762 438
Celkový dlh 287 514284 178286 122254 855260 878
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 34412 71738 09114 542-7 965
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 59015 04725 56017 54234 570
Čistý cash flow -5 457-10 5138 018-17 028-23 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 11530 86224 66628 98350 063
Čistý zisk 34 26822 05117 31321 18338 864
Čistý zisk v minulom roku 22 05117 31321 18338 86415 892
Cudzie zdroje -81 855-66 949-43 996-65 547-59 756
Daň z príjmov 10 3576 7635 0096 43511 082
Daň z príjmov v minulom roku 6 7635 0096 43511 0824 482
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 3576 7635 0096 43511 082
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000020 34026 605
Dlhodobé pohľadávky 869,00292,000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000020 34026 605
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,0412,2412,7820,6012,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,0412,2411,7318,3512,82
Doba obratu aktív 135,79150,25146,45155,45153,50
Doba obratu pohľadávok 8,3612,3612,7820,6012,82
Doba obratu zásob 156,49160,21150,32145,85145,76
Doba splácania záväzkov 32,5626,7617,9324,98147,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,6319,2113,2718,95111,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,4512,765,2015,1019,22
EBIT v minulom roku 30 86224 66628 98350 06320 374
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 11530 86224 66628 98350 063
EBITDA 85 59266 87849 54050 14255 773
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 85 59266 87849 54050 14255 773
Finančná páka 4,515,257,504,895,37
Finančné účty 9 59015 04725 56017 54234 570
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 78 83560 17043 94245 25952 573
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17400,12780,09060,12190,7262
Krátkodobé pohľadávky 21 86628 63928 81642 46626 782
Krátkodobé záväzky 64 27644 94529 90839 058232 842
Krytie dlhovej služby 57,4432,6621,1336,73476,69
Materiál 79,00111,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 4902 0482 3441 365117,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 0482 3441 365117,000,0000
Náklady na predaný tovar 804 781700 380692 103637 879639 762
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 720 616613 095608 793570 700574 788
Neobežný majetok 23 17335 00324 01731 57328 875
Obežný majetok 341 289313 085305 104288 052290 895
Obrat aktív 2,692,432,492,352,38
Obrat neobežného majetku 42,8524,4034,2623,8326,40
Obrat obežného majetku 2,912,732,702,612,62
Obrat zásob 2,332,282,432,502,50
Odpisy 32 72029 30819 27616 2762 512
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 36014 6549 6388 1381 256
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 36014 6549 6388 1381 256
Osobné náklady 119 922105 50990 05971 56966 188
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 7576 7085 5984 8833 200
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 48221 4388 67523 61630 262
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 98851 35936 58937 45941 376
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15120,10080,08220,10300,5702
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63750,68620,68940,62550,5395
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,461,451,601,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,141,191,301,79
Pohľadávky z obchodného styku 21 86628 63926 44837 81926 782
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45920,64500,59191,200,2672
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,006,37-5,493,852,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,66-5,133,42-12,47-196,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77830,80820,86670,79540,8136
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,514,246,503,894,37
Pridaná hodnota 188 124153 765130 638114 420122 675
Primárna platobná neschopnosť 1,490,74860,32800,62441,13
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41860,32940,39350,32320,6504
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,364,255,785,084,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,364,255,785,084,68
Služby 69 27366 84548 52744 10745 688
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 369 393351 611330 118320 402320 634
Spotreba materiálu… 14 89220 44034 78323 07219 286
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 93427 76463 65132 08426 605
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 992 905854 145822 741752 299762 437
Tržby z predaja tovaru 985 266838 875819 939749 621759 896
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 63915 2702 8022 6782 541
Účtovný cash flow -5 457-10 5138 018-17 028-23 034
Úročený dlh 14 93427 76463 65132 08426 605
Úrokové krytie 30,9515,0710,5221,23427,89
Vlastné imanie 81 85566 94943 99665 54759 756
Všetky záväzky 287 514284 178286 122254 855260 878
Výsledok hospodárenia 52 87237 57030 26433 86653 261
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 52 87237 57030 26433 86653 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 26822 05117 31321 18338 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 05117 31321 18338 86415 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 62528 81422 32227 61849 946
Zásoby 308 964269 107250 728228 044229 543
Záväzky 287 514284 178286 122254 855260 878
Záväzky z obchodného styku 32 48221 4388 67523 61630 262
Zisk pred zdanením 44 62528 81422 32227 61849 946
Zmena EBIT 1,491,250,85110,57892,46