BENU Slovensko, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 041 17223 293 5295 714 6585 245 5686 301 658
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 747 050
Bežná likvidita III. stupeň 0,456110,171,461,531,92
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000569 300
Časové rozlíšenie aktív 486 383207 834153 09144 81730 809
Časové rozlíšenie pasív 0,00009 7030,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0217-0,63870,3297-0,0022-0,0134
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37970,08160,25100,23161,25
Celkové tržby 4 699 8373 657 133220 1992 752 1493 600 639
Celkový dlh 6 340 9531 755 8111 146 500986 2743 496 635
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -123 972-1,0000-300 0011 0081 746 369
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 123 9721,0000300 001-1 008681,00
Čistý cash flow 123 971-300 000301 009-1 689-21 020
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -576 4361 561 46226 909566 8541 425 511
Čistý zisk -614 1631 339 118-39 881268 7641 090 188
Čistý zisk v minulom roku 1 339 118-39 881268 7641 090 188-7 992
Cudzie zdroje -16 700 219-21 528 015-4 568 158-4 259 294-2 805 023
Daň z príjmov -16 345-138 01666 331266 283268 749
Daň z príjmov v minulom roku -138 01666 331266 283268 7490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -16 345-138 01666 331266 283268 749
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 177 750
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000045 60459 015105 833
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,00001 177 750
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 153,32459,851 154132,06415,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 93,6475,12931,7893,4266,45
Doba obratu aktív 1 7932 3269 481697,00643,02
Doba obratu pohľadávok 153,32459,851 229139,90426,35
Doba obratu zásob 63,92128,213 010424,480,0000
Doba splácania záväzkov 13 7911 01014 9222 0960,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 444,7946,901 515104,09160,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 493,09174,443 206581,050,0000
EBIT v minulom roku 1 561 46226 909566 8541 425 511-7 992
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -576 4361 561 46226 909566 8541 425 511
EBITDA 4 312 9863 233 85781 147697 1961 576 479
EBITDA marža 0,91770,88430,36850,25330,4378
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 312 9863 233 85781 147697 1961 576 479
Efektívna daňová sadzba 0,0259-0,11492,510,49770,1978
Finančná páka 1,381,081,251,232,25
Finančné účty 123 9721,0000300 001-1 008681,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7248-0,9242-0,7994-0,8120-0,4451
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72480,92420,79940,81200,4451
Hrubá marža 0,68570,58260,55600,55660,7138
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 309 9343 228 92781 113657 3971 573 245
Krátkodobé pohľadávky 1 970 1314 605 905695 312993 8954 072 456
Krátkodobé záväzky 5 715 419469 718913 050783 3641 569 465
Krytie dlhovej služby 79,768,97176,7921,9223,68
Nákladové úroky 54 072360 360459,0031 80766 574
Nákladové úroky v minulom roku 360 360459,0031 80766 5740,0000
Náklady na predaný tovar 1 467 4641 525 37697 5681 215 2961 008 570
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 151 263169 67322 334136 4310,0000
Neobežný majetok 20 434 19818 420 1914 336 4963 990 1842 085 875
Obežný majetok 2 120 5914 665 5041 225 0711 210 5674 184 974
Obrat aktív 0,20360,15690,03850,52370,5676
Obrat neobežného majetku 0,22950,19850,05070,68841,71
Obrat obežného majetku 2,210,78360,17962,270,8547
Obrat zásob 5,712,850,12130,85990,0000
Odpisy 4 889 0304 733 15054 012108 544164 328
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 444 5152 366 57527 00653 01774 859
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 444 5152 366 57527 00655 52789 469
Osobné náklady 1 356 0461 212 53867 071813 4421 080 271
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0525 098418,0056 9868 394
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00007 0210,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 197 00351 825163 417183 99389 630
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 274 8676 072 26814 131377 3081 254 516
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,42080,56910,54780,53100,4203
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0264-0,08201,37-0,0006-0,0058
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21,3112,565,4811,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,381,761,831,882,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,51600,35831,011,662,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0264-0,08211,37-0,0006-0,0059
Pohľadávky z obchodného styku 1 203 183752 426561 641703 039651 240
Pohotová likvidita II. stupeň 0,451510,041,261,321,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -134,7171,76-15,182 522133,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,29-0,8325655,79-0,0531-0,3157
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,27520,07540,20060,18800,5549
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37970,08160,25100,23161,25
Pridaná hodnota 3 222 6712 130 526122 4391 531 8072 570 163
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,470,542914,131,412,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,470,542914,131,412,22
Služby 1 233 4751 277 89671 8191 027 190976 906
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 041 17223 293 5295 714 6585 245 5686 301 658
Spotreba materiálu… 82 72677 8073 41551 67531 664
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,00001 747 050
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 690 1353 655 986220 1992 752 0463 579 634
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000084,00192,005 0832 580
Tržby z predaja tovaru 144 245165 28922 312171 2310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 545 8903 490 613197 6952 575 7323 577 054
Účtovný cash flow 123 971-300 000301 009-1 689-21 020
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,00001 747 050
Úrokové krytie -10,664,3358,6317,8221,41
Vlastné imanie 16 700 21921 528 0154 568 1584 259 2942 805 023
Všetky záväzky 6 340 9531 755 8111 146 500986 2743 496 635
Výsledok hospodárenia -576 044-1 499 24627 327593 7351 412 151
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -576 044-1 499 24627 327593 7351 412 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -614 1631 339 118-39 881268 7641 090 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 339 118-39 881268 7641 090 188-7 992
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -630 5081 201 10226 450535 0471 358 937
Zásoby 26 48859 598184 154158 6656 004
Záväzky 6 340 9531 755 8111 146 500986 2743 496 635
Záväzky z obchodného styku 204 34481 091196 152217 188263 303
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7 34129 26632 73533 195173 673
Zisk pred zdanením -630 5081 201 10226 450535 0471 358 937
Zmena EBIT -0,369258,030,04750,3977-178,37
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000037,000,00000,00002 580