Wondergold, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 1 5432 6493 2143 841
Bežná likvidita III. stupeň 0,00006 7606 7628,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2 102-1 496-1 187-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00006 7606 7628,00
Celkový dlh 0,0000480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 243 857-3 244 963-3 245 528-3 841
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 243 8573 244 9633 245 5283 841
Čistý cash flow 3 243 8573 244 9633 245 5283 841
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -625,00-85,00-147,00-680,00
Čistý zisk -625,00-565,00-627,00-1 160
Čistý zisk v minulom roku -565,00-627,00-1 160-479,00
Cudzie zdroje -1 543-2 169-2 734-3 361
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -85,00-147,00-680,00-479,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -625,00-85,00-147,00-680,00
EBITDA -520,00-11,00-67,00-600,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -520,00-11,00-67,00-600,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-5,65-3,27-0,7059
Finančná páka 1,00001,221,181,14
Finančné účty 3 243 8573 244 9633 245 5283 841
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8188-0,8507-0,8750
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,81880,85070,8750
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -625,00-85,00-147,00-680,00
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 520,0011,0067,00570,00
Neobežný majetok -3 242 314-3 242 314-3 242 3140,0000
Obežný majetok 3 243 8573 244 9633 245 5283 841
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105,0074,0080,0080,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -625,00-565,00-627,00-1 160
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 2 1021 2251 0101,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00006 7606 7628,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0005-0,0007-0,0008-0,8750
Pridaná hodnota -520,00-11,00-67,00-570,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00006 7606 7628,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-43,64-7,16-0,8000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-43,64-7,16-0,8000
Služby 520,0011,000,0000570,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 5432 6493 2143 841
Spotreba materiálu… 0,00000,000067,000,0000
Účtovný cash flow 3 243 8573 244 9633 245 5283 841
Vlastné imanie 1 5432 1692 7343 361
Všetky záväzky 0,0000480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia -520,00-11,00-67,00-600,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -520,00-11,00-67,00-600,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -625,00-565,00-627,00-1 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -565,00-627,00-1 160-479,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -625,00-85,00-147,00-680,00
Záväzky 0,0000480,00480,00480,00
Zisk pred zdanením -625,00-85,00-147,00-680,00
Zmena EBIT 7,350,57820,21621,42