BOFFOS,spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 67018 39214 92110 9569 170
Bežná likvidita III. stupeň 12,4219,8615,9121,7818,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5277-1,05-1,07-1,05-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,4219,8615,9121,7818,30
Celkové tržby 5 0005 0005 0005 0005 000
Celkový dlh 883,00926,00938,00503,00501,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 970-18 392-14 921-10 956-9 170
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,66420,69660,70600,35660,3548
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 97018 39214 92110 9569 170
Čistý cash flow 10 97018 39214 92110 9569 170
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 2044 4094 4682 2862 275
Čistý zisk 3 3213 4833 5301 7831 774
Čistý zisk v minulom roku 3 4833 5301 7831 7741 895
Cudzie zdroje -20 787-17 466-13 983-10 453-8 669
Daň z príjmov 883,00926,00938,00503,00501,00
Daň z príjmov v minulom roku 926,00938,00503,00501,00551,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 883,00926,00938,00503,00501,00
Doba obratu aktív 1 5821 3431 089799,79669,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,4667,6068,4736,7236,57
EBIT v minulom roku 4 4094 4682 2862 2752 446
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 2044 4094 4682 2862 275
EBITDA 4 2044 4094 4682 2862 275
EBITDA marža 0,84080,88180,89360,45720,4550
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 2044 4094 4682 2862 275
Finančná páka 1,041,051,071,051,06
Finančné účty 10 97018 39214 92110 9569 170
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9593-0,9497-0,9371-0,9541-0,9454
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95930,94970,93710,95410,9454
Hrubá marža 0,96940,98740,99920,56280,4596
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 2044 4094 4682 2862 275
Krátkodobé záväzky 883,00926,00938,00503,00501,00
Náklady na predaný tovar 153,0063,004,002 1862 702
Neobežný majetok 10 7000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 97018 39214 92110 9569 170
Obrat aktív 0,23070,27190,33510,45640,5453
Obrat obežného majetku 0,45580,27190,33510,45640,5453
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 3213 4833 5301 7831 774
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50621,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,193,682,982,191,83
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,193,682,982,191,83
Pohotová likvidita II. stupeň 12,4219,8615,9121,7818,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,89-0,9497-0,9371-0,9541-0,9454
Pridaná hodnota 4 8474 9374 9962 8142 298
Rýchla likvidita I. stupeň 12,4219,8615,9121,7818,30
Služby 153,0063,004,002 1862 702
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 67018 39214 92110 9569 170
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 0005 0005 0005 0005 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 0005 0005 0005 0005 000
Účtovný cash flow 10 97018 39214 92110 9569 170
Vlastné imanie 20 78717 46613 98310 4538 669
Všetky záväzky 883,00926,00938,00503,00501,00
Výsledok hospodárenia 4 2044 4094 4682 2862 275
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 2044 4094 4682 2862 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 3213 4833 5301 7831 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 4833 5301 7831 7741 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 2044 4094 4682 2862 275
Záväzky 883,00926,00938,00503,00501,00
Zisk pred zdanením 4 2044 4094 4682 2862 275
Zmena EBIT 0,95350,98681,951,000,9301