Miroslav Kriak, Advisory Office s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 82029 83622 66224 69426 162
Bežná likvidita III. stupeň 5,122,622,431,481,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1250-0,3002-0,9408-2,60-3,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50650,47821,031,250,7760
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,26260,64691,232,084,14
Celkové tržby 60 10948 71947 44931 12828 003
Celkový dlh 8 69711 71912 47816 67321 069
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 139-5 439-9 581-20 858-16 350
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 1395 4399 58120 85816 350
Čistý cash flow 4 1395 4399 58120 85816 350
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 07910 0422 7383 754120,00
Čistý zisk 15 0067 9332 1632 92893,00
Čistý zisk v minulom roku 7 9332 1632 92893,000,0000
Cudzie zdroje -33 123-18 117-10 184-8 021-5 093
Daň z príjmov 4 0732 109575,00826,0027,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 109575,00826,0027,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 0732 109575,00826,0027,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 228,81182,78101,7044,98127,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,6847,398,9120,13106,62
Doba obratu aktív 253,94223,53176,18289,56341,00
Doba obratu pohľadávok 228,81182,78101,7044,98127,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,6285,2272,60195,50274,62
EBIT v minulom roku 10 0422 7383 754120,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 07910 0422 7383 754120,00
EBITDA 19 12610 0832 7993 797167,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 12610 0832 7993 797167,00
Finančná páka 1,261,652,233,085,14
Finančné účty 4 1395 4399 58120 85816 350
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7920-0,6072-0,4494-0,3248-0,1947
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79200,60720,44940,32480,1947
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 07910 0422 7373 753119,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,19540,38130,41210,67520,8053
Krátkodobé pohľadávky 37 68124 39713 0813 8369 812
Krátkodobé záväzky 8 17111 3759 33816 67321 069
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 6268 5928 21716 05921 000
Náklady na predaný tovar 35 63034 99535 83727 13227 771
Obežný majetok 41 82029 83622 66224 69426 162
Obrat aktív 1,441,632,071,261,07
Obrat obežného majetku 1,441,632,071,261,07
Osobné náklady 5 2933 0918 173199,0065,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 47,0041,0062,0044,0048,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 0067 9332 1632 92893,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56700,54400,20550,46800,0236
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09900,18230,42280,84470,6250
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,21620,22520,73550,04980,2802
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06890,11160,20190,67010,5839
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,624,441,3620,083,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,624,441,3620,083,57
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06890,11160,20410,67010,5839
Pohľadávky z obchodného styku 3 0766 3261 1461 7178 180
Pohotová likvidita II. stupeň 5,122,622,431,481,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,00-3,33-1,06-0,3846-0,3115
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,20800,39280,55060,67520,8053
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,26260,64691,232,084,14
Pridaná hodnota 24 47913 72411 1123 996232,00
Primárna platobná neschopnosť 1,181,367,179,352,57
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50650,47821,031,250,7760
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,45471,164,464,39126,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,45471,164,464,39126,16
Služby 31 63033 39533 79625 09727 771
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 82029 83622 66224 69426 162
Spotreba materiálu… 4 0001 6002 0412 0350,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 10948 71946 94931 12828 003
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 10948 71946 94931 12828 003
Účtovný cash flow 4 1395 4399 58120 85816 350
Vlastné imanie 33 12318 11710 1848 0215 093
Všetky záväzky 8 69711 71912 47816 67321 069
Výsledok hospodárenia 19 12610 0832 7993 797167,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 12610 0832 7993 797167,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 0067 9332 1632 92893,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 9332 1632 92893,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 07910 0422 7383 754120,00
Záväzky 8 69711 71912 47816 67321 069
Záväzky z obchodného styku 3 6268 5928 21716 05921 000
Zisk pred zdanením 19 07910 0422 7383 754120,00
Zmena EBIT 1,903,670,729431,280,0000