Via Vitae s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 96412 21912 64211 0609 272
Bežná likvidita III. stupeň 1,992,572,352,152,33
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,35-1,64-1,09-0,2590-0,0544
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,272,511,440,27690,0684
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,120,68350,77731,010,8529
Celkové tržby 14 64015 71419 68118 72313 246
Celkový dlh 5 2614 9615 5295 5594 268
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 366-11 928-7 750-1 425-272,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 36611 9287 7501 425272,00
Čistý cash flow 6 36611 9287 7501 425272,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 555145,002 092977,001 410
Čistý zisk -2 555145,001 612497,00930,00
Čistý zisk v minulom roku 145,001 612497,00930,00-926,00
Cudzie zdroje -4 703-7 258-7 113-5 501-5 004
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,736,8690,73187,83248,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,736,8690,73187,83248,00
Doba obratu aktív 248,50288,24234,46215,61255,49
Doba obratu pohľadávok 89,736,8690,73187,83248,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 124,73112,2499,74100,32109,62
EBIT v minulom roku 145,002 092977,001 410-926,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 555145,002 092977,001 410
EBITDA -2 427237,002 1841 0591 536
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 427237,002 1841 0591 536
Finančná páka 2,121,681,782,011,85
Finančné účty 6 36611 9287 7501 425272,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4720-0,5940-0,5626-0,4974-0,5397
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47200,59400,56260,49740,5397
Hrubá marža 0,75720,76300,79850,73890,6440
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 555145,002 092977,001 410
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50190,38940,42540,46530,4290
Krátkodobé pohľadávky 3 598291,004 8929 6359 000
Krátkodobé záväzky 5 0014 7585 3785 1463 978
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 100,00180,0040,0040,000,0000
Náklady na predaný tovar 3 5493 4833 9654 8884 716
Obežný majetok 9 96412 21912 64211 0609 272
Obrat aktív 1,471,271,561,691,43
Obrat obežného majetku 1,471,271,561,691,43
Osobné náklady 13 44511 97613 50412 7766 960
Ostatné náklady na finančnú činnosť 128,0092,0092,0082,00126,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 555145,001 612497,00930,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,54330,02000,22660,09030,1859
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,51480,01940,28800,16520,2663
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63890,97620,61300,12880,0293
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,210,99880,85930,92350,8159
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,43480,75910,39380,07610,0205
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,82451,001,161,081,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,82451,001,161,081,23
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,43500,77090,39380,07610,0205
Pohľadávky z obchodného styku 3 598291,004 8929 6359 000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,992,572,352,152,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7388-0,6085-0,9178-3,86-18,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52800,40600,43740,50260,4603
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,120,68350,77731,010,8529
Pridaná hodnota 11 08611 99015 71613 8358 530
Primárna platobná neschopnosť 0,02780,61860,00820,00420,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,54330,02000,22660,09030,1859
Rýchla likvidita I. stupeň 1,272,511,440,27690,0684
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,1720,932,535,252,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,1720,932,535,252,78
Služby 1 9681 7272 8483 6361 822
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 96412 21912 64211 0609 272
Spotreba materiálu… 1 5811 7561 1171 2522 894
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 63515 47319 68118 72313 246
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 63515 47319 68118 72313 246
Účtovný cash flow 6 36611 9287 7501 425272,00
Vlastné imanie 4 7037 2587 1135 5015 004
Všetky záväzky 5 2614 9615 5295 5594 268
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,54330,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 427237,002 1841 0591 536
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 427237,002 1841 0591 536
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 555145,001 612497,00930,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 145,001 612497,00930,00-926,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 555145,002 092977,001 410
Záväzky 5 2614 9615 5295 5594 268
Záväzky z obchodného styku 100,00180,0040,0040,000,0000
Zisk pred zdanením -2 555145,002 092977,001 410
Zmena EBIT -17,620,06932,140,6929-1,52