Appsode, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 28837 22144 19236 19039 992
Bankové úvery 0,00000,00000,00002 3320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 45,7779,4731,522,005,00
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00002 3320,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6124-0,5622-0,0916-0,0134-0,9236
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 35,6172,105,590,39213,67
Celkové tržby 6 02736 61350 82355 78953 773
Celkový dlh 512,00288,00907,003 5508 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 234-20 765-3 9671 896-39 465
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,190,30290,32750,48650,4894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 23420 7653 967436,0039 465
Čistý cash flow 18 23420 7653 967436,0029 384
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 15814 05421 16134 80033 745
Čistý zisk -7 15811 09016 64527 14026 316
Čistý zisk v minulom roku 11 09016 64527 14026 3166 405
Cudzie zdroje -29 776-36 933-43 285-32 640-31 816
Daň z príjmov 0,00002 9644 4767 6597 429
Daň z príjmov v minulom roku 2 9644 4767 6597 4291 807
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 9644 4767 6597 429
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 330,2021,14133,3242,323,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 96,770,0000105,360,97011,01
Doba obratu aktív 1 923371,06320,04237,22271,59
Doba obratu pohľadávok 330,2021,14133,3242,323,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,512,875,147,2954,37
EBIT v minulom roku 14 05421 16134 80033 7458 212
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 15814 05421 16134 80033 745
EBITDA 438,0021 65528 88536 84034 501
EBITDA marža 0,07270,59150,56830,66030,6416
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 438,0021 65528 88536 84034 501
Finančná páka 1,021,011,021,111,26
Finančné účty 18 23420 7653 967436,0039 465
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9831-0,9923-0,9795-0,9019-0,7956
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98310,99230,97950,90190,7956
Hrubá marža 0,25040,78690,74260,81130,7654
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 329,0021 55528 67436 36934 217
Krátkodobé pohľadávky 5 2002 12118 4096 457527,00
Krátkodobé záväzky 512,00288,00710,001 1128 006
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 48,0045,0047,0080,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000722,1336 8400,0000
Nákladové úroky 0,00000,000040,001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000040,001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 2397 80212 65810 42512 587
Neobežný majetok 6 85414 33521 81629 2970,0000
Obežný majetok 23 43422 88622 3766 89339 992
Obrat aktív 0,18980,98371,141,541,34
Obrat neobežného majetku 0,83862,552,311,900,0000
Obrat obežného majetku 0,24531,602,258,081,34
Odpisy 7 4817 4817 481624,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4817 4817 481624,000,0000
Osobné náklady 0,00005 3957 5846 8756 669
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109,00100,00211,00471,00284,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000035,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 323,0018 57124 12627 76426 316
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,24040,30030,38450,77600,8271
Podiel EBIT k aktívam -0,23630,37760,47880,96160,8438
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,23630,37760,47880,96160,8438
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,24040,38050,48670,99211,05
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60200,55790,08980,01200,9868
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,030,56710,07810,00780,5464
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00005,344,986,586,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,20172,242,516,046,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,170,56710,07870,00780,5467
Pohľadávky z obchodného styku 1 5240,000014 548148,00148,00
Pohotová likvidita II. stupeň 45,7779,4731,522,005,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,63-1,78-10,91-74,86-1,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000099,18436,000,0000
Pridaná hodnota 1 50928 81137 74245 26041 160
Primárna platobná neschopnosť 0,03150,00000,00320,54050,2365
Rentabilita aktív, ROA -0,23630,29800,37670,74990,6580
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,24040,30030,38450,83150,8271
Rýchla likvidita I. stupeň 35,6172,105,590,12664,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,170,01330,03140,09640,2370
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,170,01330,03140,09640,2370
Služby 2 1015 0717 0277 75210 378
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 28837 22144 19236 19039 992
Spotreba materiálu… 2 1382 7315 6312 6732 209
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00002 3320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 74836 61350 40055 68553 747
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 74836 61350 40055 68553 747
Účtovný cash flow 18 23420 7653 967436,0029 384
Úročený dlh 0,00000,00000,00002 3320,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000529,0334 8000,0000
Vlastné imanie 29 77636 93343 28532 64031 816
Všetky záväzky 512,00288,00907,003 5508 176
Výsledok hospodárenia -7 04314 17421 40436 21634 501
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 04314 17421 40436 21634 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 15811 09016 64527 14026 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 09016 64527 14026 3166 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 15814 05421 12134 79933 745
Záväzky 512,00288,00907,003 5508 176
Záväzky z obchodného styku 48,0045,0047,0080,0035,00
Zisk pred zdanením -7 15814 05421 12134 79933 745
Zmena EBIT -0,50930,66410,60811,034,11