LK SLOVAK BUILDING s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 304 658121 30378 86958 60618 588
Bankové úvery 350,00350,005 8990,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 16,35-62,936,346,656,19
Bežné bankové úvery 350,00350,005 8990,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-0,9358-0,8373-1,13-1,15
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,82-57,259,956,355,90
Celkové tržby 474 918214 70081 161127 93828 062
Celkový dlh 17 649-1 66011 7719 0333 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -290 656-114 714-50 285-55 954-17 694
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 291 006115 06456 18455 95417 694
Čistý cash flow 291 006115 06456 18455 95417 694
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 208 22670 91522 18443 86213 283
Čistý zisk 164 05555 86517 52534 21210 361
Čistý zisk v minulom roku 55 85617 52534 21210 3610,0000
Cudzie zdroje -287 009-122 963-67 098-49 573-15 361
Daň z príjmov 44 17115 0504 6599 6502 922
Daň z príjmov v minulom roku 15 0504 6599 6502 9220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 17115 0504 6599 6502 922
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -2,33-18,8774,427,5711,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -7,34-27,2929,620,36800,0000
Doba obratu aktív 234,54206,22354,69167,20242,26
Doba obratu pohľadávok -2,33-18,8774,427,5711,65
Doba obratu zásob 0,00000,0000264,360,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00002 9440,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,32-3,4225,3925,1339,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00001 1240,00000,0000
EBIT v minulom roku 70 90622 18443 86213 2830,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 208 22670 91522 18443 86213 283
EBITDA 215 09276 28522 43743 95513 315
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 215 09276 28522 43743 95513 315
Finančná páka 1,060,98651,181,181,21
Finančné účty 291 006115 06456 18455 95417 694
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9421-1,01-0,8508-0,8459-0,8264
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94211,010,85080,84590,8264
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 214 46276 11222 30443 86213 339
Krátkodobé pohľadávky -3 027-11 10116 5482 652894,00
Krátkodobé záväzky 17 299-2 0105 6468 8073 001
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 7113 1642 1552 0800,0000
Náklady na predaný tovar 241 286120 72947 99683 97614 281
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000700,000,00000,0000
Neobežný majetok 16 17216 8335 6300,00000,0000
Obežný majetok 288 486104 47073 23958 60618 588
Obrat aktív 1,561,771,032,181,51
Obrat neobežného majetku 29,3212,7514,420,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,642,061,112,181,51
Obrat zásob 0,00000,00001,380,00000,0000
Odpisy 6 2365 197120,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 2365 197120,000,00000,0000
Osobné náklady 17 05716 63510 3400,000083,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 630,00173,00133,0093,0088,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 170 29161 06217 64534 21210 361
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,57090,45300,24010,69010,6745
Podiel EBIT k aktívam 0,68350,58460,28130,74840,7146
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,68350,58460,28130,74840,7146
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,72460,57510,30300,88080,8522
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95520,94860,71240,95470,9519
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,61280,53590,69230,43740,6305
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000047,380,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,655,653,210,0000165,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 10,004,303,170,0000165,36
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,61380,53590,69230,43740,6318
Pohľadávky z obchodného styku -9 538-16 0526 587129,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 16,32-62,636,306,656,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9863-1,07-1,19-0,8860-0,8681
Pridaná hodnota 232 82893 97133 16543 96213 725
Primárna platobná neschopnosť -0,5988-0,19710,327216,120,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,53850,46050,22220,58380,5574
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57160,45430,26120,69010,6745
Rýchla likvidita I. stupeň 16,49-69,324,876,355,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0821-0,02180,52460,20550,2424
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0821-0,02180,52460,20550,2424
Služby 128 64460 16941 23352 1046 426
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 304 658121 30378 86958 60618 588
Spotreba materiálu… 112 64260 5606 06331 8727 855
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 350,00350,005 8990,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 474 114214 70081 161127 93828 062
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000056,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 474 114214 70081 161127 93828 006
Účtovný cash flow 291 006115 06456 18455 95417 694
Úročený dlh 350,00350,005 8990,00000,0000
Vlastné imanie 287 009122 96367 09849 57315 361
Všetky záväzky 17 649-1 66011 7719 0333 227
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,57090,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 208 85671 08822 31743 95513 371
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 208 85671 08822 31743 95513 371
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 164 05555 86517 52534 21210 361
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 55 85617 52534 21210 3610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 208 22670 91522 18443 86213 283
Zásoby 507,00507,00507,000,00000,0000
Záväzky 17 649-1 66011 7719 0333 227
Záväzky z obchodného styku 5 7113 1642 1552 0800,0000
Zisk pred zdanením 208 22670 91522 18443 86213 283
Zmena EBIT 2,943,200,50583,300,0000