MEDRIM s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920182017
Aktíva 66 77649 58136 261
Bežná likvidita III. stupeň 5,438,3811,58
Časové rozlíšenie aktív 349,00158,00130,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,302,812,71
Celkové tržby 87 11884 94292 485
Celkový dlh 12 2975 9143 131
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -58 411-42 391-25 796
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 41142 39125 796
Čistý cash flow 16 02016 5958 476
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 68613 3388 457
Čistý zisk 10 81210 5376 681
Čistý zisk v minulom roku 10 5376 68115 376
Cudzie zdroje -54 479-43 667-33 130
Daň z príjmov 2 8742 8011 776
Daň z príjmov v minulom roku 2 8011 7764 337
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8742 8011 776
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,5830,2240,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,5830,2231,46
Doba obratu aktív 279,77213,05143,11
Doba obratu pohľadávok 33,5830,2240,79
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,5225,4112,36
EBIT v minulom roku 13 3388 45719 713
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 68613 3388 457
EBITDA 15 24015 64610 362
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 24015 64610 362
Finančná páka 1,231,141,09
Finančné účty 58 41142 39125 796
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8158-0,8807-0,9137
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81580,88070,9137
Hrubá marža 0,60560,61290,4638
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 68613 3388 457
Krátkodobé pohľadávky 8 0167 03210 335
Krátkodobé záväzky 12 2975 9143 131
Náklady na predaný tovar 34 35732 88049 593
Obežný majetok 66 42749 42336 131
Obrat aktív 1,301,712,55
Obrat obežného majetku 1,311,722,56
Osobné náklady 36 54736 16932 235
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5542 3081 905
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 488406,00245,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 81210 5376 681
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87470,85500,7114
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69270,69470,7515
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,441,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,441,33
Pohľadávky z obchodného styku 8 0167 0327 971
Pohotová likvidita II. stupeň 5,438,3811,58
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,40-2,63-3,91
Pridaná hodnota 52 76152 06242 892
Primárna platobná neschopnosť 1,060,05770,0307
Rýchla likvidita I. stupeň 4,757,178,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80690,37800,3022
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80690,37800,3022
Služby 22 00519 63717 969
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 66 77649 58136 261
Spotreba materiálu… 12 35213 24331 624
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 11884 94292 485
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 11884 94292 485
Účtovný cash flow 16 02016 5958 476
Vlastné imanie 54 47943 66733 130
Všetky záväzky 12 2975 9143 131
Výsledok hospodárenia 15 24015 64610 362
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 24015 64610 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 81210 5376 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 5376 68115 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 68613 3388 457
Záväzky 12 2975 9143 131
Záväzky z obchodného styku 8 488406,00245,00
Zisk pred zdanením 13 68613 3388 457
Zmena EBIT 1,031,580,4290